Workshop med Alma Söderberg & kunstner-kollektivet Meshes

19. maj 2020 / Er du kunstner eller kunstformidler, som interesserer dig for forholdet mellem krop, stemme, rytme, lyd, bevægelse og dans? Så kom med til en pulserende dag med et deltagerinddragende værk af Meshes (DK), en praktisk workshop med Alma Söderberg (SE) og ikke mindst kollegial udveksling og refleksion. Det sker 23. juni!