Velkommen til ny kollega

23. august 2019 / Vi har ansat Anne Mai Slot Vilmann i Projektcentret. Anne Mai Slot Vilmann starter som projektleder mandag 2. september 2019. Anne Mai Slot Vilmann kommer fra en stilling som producent og dramaturg i VIA ARTIS KONSORT. Velkommen til.