TA’ FAT OM DANSEN (2014-17)
Dansehallerne var i 2014-17 projektleder for det store tre-årige landsdækkende danseprojekt Ta’ fat om dansen. Formålet var at tilbyde inspirerende og livgivende danseaktiviteter til alle; dans som skulle udfordre den enkelte i et kreativt og kunstnerisk fællesskab. Aktiviteterne nåede ud til ca. 50.000 deltagere og 87.000 tilskuere henover de tre år – og var det hidtil største danseprojekt af sin art på dansk jord. Læs Dansehallernes afslutningsrapport om Tá fat om dansen her.

Fire programmer
Omdrejningspunktet i Ta’ fat om dansen var fire programmer, der gav mennesker i alle aldre og samfundslag overalt i Danmark mulighed for at møde dans under vejledning af professionelle dansere. De fire programmer var:

Dansefyrtårne
Ta’ fat om dansen skete i tæt samarbejde med seks lokale/regionale Dansefyrtårne, som hver især udviklede og varetog danseaktiviteterne i deres lokaleområder. Tilsammen bestod disse dansefyrtårne af 26 kommuner og en lang række kultur- og uddannelsesinstitutioner fordelt over hele landet. Til hvert af de seks Dansefyrtårne var knyttet et danseteam, der bestod af professionelle dansere, koreografer og danseformidlere. På tafatomdansen.dk kan du se mere om de enkelte dansefyrtårne og deres aktiviteter.

Nordea Fonden
Ta’ fat om dansen endte med at have et samlet budget på 30,3 mio. kr. og blev støttet af Nordea Fonden med en bevilling på 20,5 millioner kroner.

Evaluering
Dansehallerne indgik i et partnerskab med Syddansk Universitet, der udarbejdede en omfattende forskningsbaseret evaluering af projektet – via kvantitativ og kvalitative undersøgelser. Evalueringen mundede ud i 3 rapporter, som fokuserede særligt på deltagernes sociale, æstetiske og sundhedsmæssige udbytte af at deltage i projektet. Rapporterne kan læses her: http://www.tafatomdansen.dk/rapporter/

Her film om Dansehallernes netop afsluttet projekt Tá fat om Dansen:

DANSENS DAG (2007-14)
Hvert år den 29. april fejres Dansens Dag over hele verden. Det er den blevet siden 1982, hvor det UNESCO-baserede International Theatre Institute besluttede, at den 29. april skulle være mærkedag for dansen. Dansehallerne stod for den landsdækkende koordinering af Dansens Dag i Danmark fra 2007 til 2014, og projektet er vokset støt år for år.

Langt de fleste begivenheder på Dansens Dag er arrangeret af lokale tovholdere og arrangører landet over, mens Dansehallerne i perioden stod for den landsdækkende PR og markedsføring. Derudover stod Dansehallerne selv for en række koncepter og events. Fx produktion af fællesdansen Årets Dans, som blev danset af tusindvis af mennesker i forbindelse med Dansens Dag; Dansebander – professionelle dansere der turnerede på landets skoler med danseworkshops; store spektakulære danse flash mobs, dansefester og udendørs dansescener i forskellige byer; dansefilmkonkurrencen 60secondsdance.dk; og Dans på farten, hvor dansere optrådte på DSB-perroner over hele landet.

Dansens Dag nåede i 2014 sit foreløbige højdepunkt med omkring 50.000 deltagere og 100.000 tilskuere på landsplan og ca. 325 events fordelt over hele landet.

Nordea-fonden har støttet projektet med nogle store bevillinger fra 2008 til 2014.

Dansehallerne står fortsat for en lokal fejring af Dansens Dag, hvor publikum bydes inden for til en helt særlig dansedag den 29. april hvert år.

Læs mere om de forskellige års fejring af Dansens Dag på www.dansensdag.dk

DANS24SYV (2012-14)
Dans24syv var et landsdækkende projekt, som blev ledet af Dansehallerne (2012-2014). Formålet med Dans24syv var forankring og synliggørelse af al slags dans og at udbrede kendskabet til dans som motion, social aktivitet og kunstform. Den årlige fejring af Dansens Dag d. 29. april var spydspids for projektet. Derudover inkluderede projektet Dance Attack, hvor Dansehallerne i perioden udvalgte 15 såkaldt Dance Attack-kommuner, der arbejdede strategisk med dansen; en-minuts dansefilmkonkurrencen 60secondsdance.dk; samt forskellige events i løbet af året, bl.a. dans på Copenhagen Jazz Festival, events på Folkemødet på Bornholm, Kulturnat og Kulturens Motionsdag mm.

Nordea-fonden støttede projektet med i 7 mio. kr.