DANS FOR SKOLEELEVER

KORA er en enestående mulighed for at bringe dans ind i hverdagen på jeres skole. Eleverne får et indblik i dans som en kunstart og bliver del af en kunstnerisk proces, hvor de tager aktivt del i forestillingen, bliver del af fællesskabet på nye måder og oplever andre udtryksmuligheder.

Tilmelding til programmet sker typisk gennem jeres kommune. Kontakt f.eks. din kommunes børnekonsulent eller Åben Skole-konsulent for at høre mere om pris og tilmelding.

Find mere information om kompagnierne og deres forestillinger her.

Se en lille animationsfilm, som på få minutter giver et indblik i, hvad dans som kunstart er, og hvordan du kan få glæde af det sammen med børnene.

For at I kan få størst muligt udbytte af et dansebesøg, har vi samlet gode råd til, hvordan I forbereder jer, hvordan I agerer under besøget, og hvad I kan gøre efter besøget

SÅDAN FÅR I DET BEDSTE UDBYTTE

FØR BESØGET

I KORA arbejder kunstnerne med forestillinger, der appellerer til deltagernes fantasi og samarbejdsevner, og I vil måske opleve en helt ny form for dans. Derfor anbefaler vi, at:

 • De involverede voksne deltager i en forberedende workshop for lærere, hvor I får indblik i kompagniets arbejdsmetoder og inspiration til at arbejde med dans i hverdagen.
 • De voksne forbereder børnene ved at vise kompagniets videohilsen (som I finder under det enkelte kompagni her) og ved at fortælle om besøget og give børnene et indtryk af, hvilken slags dans, de skal møde.
 • Find mere inspiration til forberedelse her.

Kommentarer efter forestilling:
”Det var fremragende tilrettelagt. Yderst professionelle dansere. De formåede at fortælle historien og undervejs inddrage eleverne, uden at det på noget tidspunkt fik karakter af undervisning. Historiefortælling på højt plan. Fin balance for eleverne mellem at være tilskuere og aktivt deltagende. Sjovt, spændende, overraskende. En dreng sagde efterfølgende “først kunne jeg ikke helt forstå, hvad de sagde, men så blev det nemmere”. Fedt at han fik den oplevelse, at dansen i sig selv er et sprog. Mere af det, tak.”
Lærer på mellemtrinnet, Hellebækskolen, Helsingør

Foto: Martin Dam Kristensen

”Børnene får trænet egne og andres grænser. God inspiration til bevægelse. Lige til at bruge i idræt bl.a.”
Lærer i indskolingen, Mørdrupskolen Espergærde, Helsingør

”Det er på én gang en oplevelse af at være tilskuer til teater og medskaber af en forestilling. Eleverne var tryllebundet fra start til slut.”
Lærer på mellemtrinnet, Skolen i Bymidten, Helsingør

Det praktiske
Når danserne kommer på besøg hos jer, har vi brug for jeres hjælp.

Er du kontaktperson, skal du inden besøget have de sidste aftaler på plads med danserne.  Det kan f.eks. være:

 • Hvornår på dagen ankommer kompagniet?
 • Hvem tager imod dem ved ankomst?  Danserne skal have navn og telefonnummer på vedkommende – og husk at informere om eventuelle ændringer.
 • Er skolens pedel informeret om besøget?

Pas godt på danserne
Kroppen er dansernes instrument, og vi kan hjælpe dem med at undgå skader ved at skabe de rigtige fysiske rammer for dem, når de optræder.

Her er en tjekliste til, hvad I skal være opmærksomme på:

 • Danserne skal varme op inden forestillingen, og derfor skal danselokalet være tilgængeligt på besøgsdagen mindst 45 minutter før arrangementets begyndelse.
 • Lokalet skal være opvarmet til minimum 20 grader. Hvis der er for koldt, kan det af sikkerhedsmæssige grunde betyde en aflysning af arrangementet. Aftal f.eks. med pedellen, at natsænkningen springes over dagen før besøget.
 • Lokalets gulv skal være enten træ eller andet fjedrende materiale (ikke beton eller gulvtæppe)
 • Gulvet skal være ryddet for borde, stole, etc.
 • Lydanlægget skal virke og kunne ’fylde rummet ud’.

UNDER BESØGET

Her anbefaler vi, at:

 • Alle deltagere har tøj på, som de kan bevæge sig i.
 • De voksne deltager aktivt under KORA-besøget som gode rollemodeller – eller observerer engageret så de bagefter kan dele og bearbejde den fælles oplevelse med eleverne. Det handler om at være engageret, ikke om at udføre bevægelser på en bestemt måde.
 • De samme voksne deltager under hele besøget.

Tilbyd gerne kunstnerne en kop kaffe eller vand og et stykke frugt.

EFTER BESØGET

Hvordan gik det?
Både kompagniet og Dansehallerne vil rigtig gerne vide, hvordan I oplevede besøget.

Tag gerne fem minutter umiddelbart efter seancen, hvor I evaluerer besøget sammen med kompagniet.

Tal med børnene, udfyld og indsend de evalueringsskemaer, som I modtager elektronisk efter besøget.

Kunsten at stille åbne spørgsmål
En kunstnerisk oplevelse skal ikke altid sprogliggøres. Men erfaringer viser, at det åbner børnenes muligheder for at nuancere og dele oplevelsen med andre, når de reflekterer højt over, hvad de oplevede. Det er ikke et spørgsmål om at gætte rigtigt i forhold til, hvad oplevelsen handler om. Pointen er at give plads til de mange forskellige oplevelser og erfaringer, man som publikum naturligt vil have – at skabe et rum hvor alle oplevelser er lige gode og gyldige.

Hvordan får man så eleverne til at reflektere over kunst?

Med en kropslig tilgang kan I arbejde med nogle af de bevægelser og koreografiske rammer, som I oplevede i forestillingen – og på den måde skabe jeres egen kropslige refleksion.

Med en sproglig tilgang handler det, som vi ser det, om at stille gode, åbne spørgsmål. Her kommer nogle forslag. Husk at anerkende de svar, der kommer fra eleverne.

”Hvad så I?”
Lad så mange elever som muligt for at fortælle, hvad de så.  Vælg nogle af svarene ud, og spørg ind til dem.

”Hvordan så I, at det var det, der skete?”
Med det spørgsmål skal de begrunde deres umiddelbare oplevelse.

”Hvem så I på scenen/gulvet?”

”Hvilke bevægelser så I?”
Eventuelt fulgt op af:
”Hvad synes I, de bevægelser udtrykte/viste/fortalte?”

”Hvilke lyde hørte I?”
Og følg op med spørgsmålet:
”Hvilke oplevelser gav lydene jer?”

…gå selv videre.

Mere hjælp til dialog
Kulturpartner har udviklet dialogredskabet Forventnings- og oplevelseskort, der kan hjælpe med at rammesætte en dialog om kunst.

WORKSHOP FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER

I har mulighed for at deltage i en tre-timers workshop, inden KORA besøger jeres skole eller institution. Workshoppen er henvendt til jer, der skal være med under forløbet sammen med børnene, men I er velkomne til at invitere et par kolleger med.

Tilmelding
I skal henvende jer til kommunens KORA-arrangør, hvis I vil deltage i en workshop. Kontakt f.eks.  kommunens børnekonsulent eller Åben Skole-konsulent for at høre mere.

”Det var inspirerende, det er en god måde at få ideer til dans i sin undervisning – især hvis man ikke selv er danser. Men selv om jeg har haft dans flere gange, var der tilgange at lade sig inspirere af.”
Workshopdeltager, Malling Skole, Aarhus

Foto: Martin Dam Kristensen

”Dans er meget mere end en aftalt koreografi. Øvelserne vi udførte kan overføres direkte til undervisningen, samtidig med at de kan udbygges.”
Workshopdeltager, Mølleskolen, Skanderborg

Workshoppen
Workshoppen er med til at bringe dans som udtryksform ind i hverdagen og er en optakt til besøget i jeres institution. Workshoppen henvender sig til alle lærere og pædagoger, som har lyst til at tage fat om dans som æstetisk funderet sprog, hvor det er kroppen, der kommunikerer.

Udbyttet af workshoppen

 • I møder de kunstnere, I får besøg af og bliver introduceret til deres besøg – og kan på den måde forberede ”jeres” børn på det.
 • I bliver præsenteret for dans som en æstetisk udtryksform på en lettilgængelig måde.
 • I får konkret inspiration til aktiviteter, der kan tages videre i hverdagen – til glæde for fællesskab, udtryk og trivsel og i skolen som elementer bl.a. i fagene musik og idræt.

Workshoppen er praktisk, og alle kan være med. Der kræves ingen forhåndskendskab til dans for at deltage.