Dansehallerne er en scenekunstnerisk institution. Vi definerer scenekunst, som den kunst, der kommunikerer performativt og/eller interaktivt med sit publikum i realtid. I dag sker denne kommunikation både i det traditionelle scenerum, på alternative steder, i digitalt format, som pladsspecifikke events, i repertoire-aktiviteter og i projekter med publikum som medskaber. Scenen er helt enkelt det sted, hvor det kunstneriske møde tager plads. Kunsten får mening i dialog med sit publikum.

I Dansehallerne ser vi alle mennesker som kulturskabere. Vi ønsker at skabe mulighed for at møde kunst, som åbner for, at vi ser os selv på nye måder, som reflekterer tilstanden i verden og vore forskellige roller i forhold til udvikling af denne. Nogle har gjort det til deres profession at specialisere sig i den kreative proces og bliver kunstnere med det formål at stimulere og påvirke gennem kunst.

Vores publikum omfatter alle aldersgrupper, sociale, etniske, religiøse grupper osv. Publikum til vores aktiviteter er deltagende og lyttende tilskuere, som ofte har en interaktiv rolle i relation til både forestillinger, seminarer, workshops og andre skabende processer.

Nye scenerum
Siden vi flyttede fra Carlsberg Byen i august 2017 har vi bevæget vi os ud i nye alternative rum. Vi kommer rundt i hele KBH og DK for at præsentere kunstneriske oplevelser i samarbejde med markante og spændende partnere.

Se kalender for programmet i København her
Se kalender for programmet ude i landet her