Foto: Jens Christian Jensen

Puljer og fonde
Det kan virke uoverskueligt at navigere rundt i de mange puljer og fonde, hvor du kan søge støtte til fremtidige projekter. Her er liste over de statslige, kommunale og nordiske fonde samt private fonde, der kan være interessante at søge.

Klik her for at se vores oversigt over fonde, som er revideret i september 2019.

Kontakt os i Projektcentret, hvis du har specifikke spørgsmål om nogle af fondene og hvilke, der kan være relevante for netop dit projekt.

Endelig skal det pointeres, at du som ansøger har ansvaret for at få sendt ansøgninger afsted til tiden – denne side (samt fondslisten) er kun vejledende og vi tager forbehold for ændringer og fejl.

Det er vigtigt, at du selv går ind på de enkelte støttegiveres hjemmeside og tjekker frister og formål, inden du søger. Vi har på det seneste oplevet, at en del private fonde allerede på ansøgningstidspunktet registrerer det CPR/CVR-nummer samt bankoplysninger, som et evt. tilskud skal udbetales til – og det kan efterfølgende ikke ændres. Det betyder også, at tilskuddet indrapporteres til SKAT til beskatning på ansøgnings-CPR/CVR-nummeret. Gør derfor opmærksom på, at evt. andre skal administrere et evt. tilskud (f.eks. Projektcentret i Dansehallerne) på ansøgningstidspunktet. Dette gælder IKKE for Statens Kunstfond, hvor du kan søge på dit eget CPR-nummer uden at blive beskattet af beløbet (som dog oplyses til SKAT). Er du i tvivl, så kontakt os i Projektcentret.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst
Der kan søges om støtte til professionel scenekunst for børn, unge og voksne hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Læs mere på kunst.dk 

Kommunale fonde
Hver kommune støtter kulturelle formål. Københavns Kommune har deres eget Scenekunstudvalg, som støtter produktioner og andre kulturelle arrangementer. Gå ind på din egen kommunes hjemmeside og undersøg, hvad de støtter.

Nordisk Kulturfond
Nordisk Kulturfond støtter et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet. Læs mere og ansøg på Nordisk Kulturfonds egen side.

Nordisk Kulturkontakt (tidligere: Kulturkontakt Nord)
Den anden nordiske fond, der kan søges er Nordisk Kulturkontakt. De støtter mange forskellige ting (har mange støtteprogrammer), feks. netværksarbejde, residencies og produktioner. Læs mere her og se de forskellige ansøgningsfrister for programmerne.


Teaterforening
Det er ikke nødvendigt at have CVR-nummer eller have dannet en teaterforening for at søge penge hos Statens Kunstfond. Det er ok at søge i eget CPR-nummer. Nogle fonde kræver dog, at man har CVR-nummer og er en Teaterforening, og derfor har vi her forslag til standardvedtægter, som man kan bruge som udgangspunkt, hvis man ønsker at etablere en teaterforening.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst skal kun godkende vedtægter for teaterforeninger, såfremt man modtager driftsstøtte i en sammenhængende periode på 3 år eller mere.

Udkast til vedtægterne her er minimumsvedtægter, som Projektstøtteudvalget tidligere har villet kunne godkende.Download vedtægterne her (word-dokument)

Her er link til et andet sæt vedtægter for en teaterforening, som også kan bruges til inspiration. Vi har det fra Performing Arts Platform i Aarhus. Download skabelonen her (word-dokument)

Center for frivilligt Socialt arbejde har en rigtig god guide til, hvordan man starter en forening. Den giver gode forklaringer på, hvad man skal gøre i hvilken rækkefølge. Klik her for at læse mere.


Oversigt over prøvesale
Pil Rix Rossel har indsamlet informationer over prøvesale, som hun er så generøs at dele med os andre. Efter aftale med hende, så har vi lagt listen op på vores hjemmeside. Klik her for at downloade listen i excel.