BLACK SIDE Foto / Constantin Georgescu

Projektcentret i Dansehallerne tilbyder administrativ assistance samt sparring og rådgivning til koreografer. Så hvis du har planer om at starte og søge penge til et projekt eller har fået penge til en produktion, kan vi hjælpe dig med at komme i gang eller videre.

Administration og sparring
Projektcentrets største og vigtigste opgave er at sikre en professionel budget- og økonomistyring af dit projekt eller forestilling. I samarbejde med dig udarbejder vi et budget, der løbende justeres efterhånden som projektet tager form. Vi skriver kontrakter med alle parter i projektet, udbetaler lønninger, afregner med SKAT, moms, laver regnskab og afrapporterer til dine tilskudsgivere mv.

Herudover kan du i Projektcentret få rådgivning og sparring om f.eks. projektets indhold, produktions- og personaleforhold og forsikring. Vi hjælper også gerne med gennemlæsning og kritik af projektbeskrivelser, fondsansøgninger og pressemeddelelser.

Hvis du allerede har opnået tilskud til en produktion, betaler du 5 % af det samlede tilskud i administrationsomkostninger til os.

Coaching og rådgivning
Hvis du er i gang med at søge tilskud til et projekt eller forestilling, kan du gratis få hjælp i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning og budgetopstilling. Oftest foregår det ved, at du sender udkast eller ide til ansøgning ind til os – så holder vi et møde, hvor vi gennemgår dine ideer eller udkast til ansøgningen og taler om de forskellige ting, der er vigtige at få med. Efterfølgende kan vi læse ansøgningen igennem og komme med feed back, lige som vi gennemgår budget.

Initiativer, arrangementer og strategier
Derudover giver vi uafhængig rådgivning og vejledning i generel forstand til miljøet og andre kunstaktører – og er synlige på diverse platforme.

Vi er engageret i forskellige projekter og initiativer i miljøet, bl.a. en del af Task Force, som arbejder for at synligegøre branchens udfordringer under Covid-19 pandemien. Tidligere har vi været en del af Nordic Circle of Artistic Management, som du kan læse om under “Projekter”.

Projektcentret i Dansehallerne er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.