Et nationalt ressourcecenter og en vigtig aktør i Europa

Dansehallerne er et nationalt ressourcecenter for dans og koreografi. Som nationalt center og vigtig aktør i internationale netværk, udvikler og arbejder Dansehallerne hele tiden på at skabe de bedste betingelser for kunstnerisk produktion og publikumsudvikling i Kbh og over hele landet.

Dansehallerne har i de seneste år gennemgået en stor og udviklende forandringsproces. Med base i København virker Dansehallerne som et udfordrende, stimulerende og omsorgsfuldt mødested. Et miljø, hvor kunstneriske projekter realiseres og kommunikerer nye perspektiver om samfund, politik og menneskelig erfaring til et bredt og mangefacetteret publikum. Årligt får mere end 60.000 mennesker over hele landet mulighed for at møde det bedste kunstarten kan tilbyde. Dansehallerne skaber beskæftigelse for kunstnere svarende til 12,5 millioner kroner om året, og flere hundrede kunstnere har Dansehallerne som base og berøringsflade for arbejde, produktion og præsentation. Af disse er ca 200 kunstnere medlemmer af Dansehallerne. Sammen med nationale og internationale partnere etableres et kunstnerisk og tværfagligt miljø som driver forskning og residens, et miljø som med sit arbejde bidrager til kultur- og samfundsudvikling og The Innovative Leadership Network etableredes for at udvikle nye kunstneriske ledelsesmodeller.

Dansehallerne har en helt unik profil med et opdrag, der omfatter både forestillinger, publikumsudvikling og kommunikation af kunstområdet, samarbejde med andre aktører på scenekunstområdet, internationalisering, facilitering af kunstnernes træning, prøveforløb, produktion og administration, udviklingsarbejde, forskning og residens, samt talentudvikling og en bred virksomhed for børn og unge i hele landet. En søsterorganisation er Centre National de la Danse i Paris (Pantin), som på samme måde driver en udvikling af kunstområdet nationalt og internationalt. Profilen giver fantastiske muligheder for at medvirke til kunstområdets udvikling og at understøtte danske kunstneres muligheder for at nå publikummer og borgere nationalt og internationalt. I december 2017 blev The Dansehallerne Artists Research Lab and Residency Programme etableret med partnere i Oslo, Stockholm, Helsingfors, Berlin, Leuven, Zagreb og Paris. Programmet er tværdisciplinært og samler bl.a. forskere fra kunst, humaniora, teknik, økonomi og ledelse. Samtidig indgik Dansehallerne en partneraftale i et internationalt projekt som udvikler kunstneriske aktiviteter i udkantsområder og for marginaliserede grupper.

I 2016 omorganiseredes Dansehallerne og en ny strategisk plan blev udarbejdet i samarbejde med kunstnere, partnere og medarbejdere. Nye samarbejder og netværk blev etableret samtidig med at kunstnere blev endnu mere deltagende og aktive i kuratering. I 2017 fik Dansehallerne en ny rammeaftale med stat og Københavns Kommune. 2017 var også det år, hvor Dansehallerne blev nødt til at flytte fra Carlsberg byen. Den nye adresse blev Regnbuepladsen med kontor og administration. Forestillinger, events, seminarer og inddragende koreografisk scenekunst skete også fra 2017 på alternative steder, i kunsthaller og i byrummet over hele København og med aktiviteter over hele landet. I juni 2019 er Dansehallernes administration flyttet til nye lokaler på H.C. Andersens Boulevard 25.