Nyt internationalt børn- og ungeprojekt projekt skudt i gang

25. juni 2019 / Dansehallerne har netop skudt det nye samarbejdsprojekt Body of Curiosity igang. Projektet er et nordisk samarbejde om børne- og ungeforestillinger. Her undersøger vi bl.a., hvordan et koreografisk værk turnerer bedst på tværs af fire nordiske og baltiske lande, deres sprog og kulturer.