Idiot-Syncrasy Igor and Moreno Foto / Alicia Clarke

Tilmeld dig Projektcentrets Nyhedsbrev


Nyhedsbreve:

Projektcentrets Nyhedsbrev, januar 2018

Projektcentrets Nyhedsbrev, december 2017

Projektcentrets Nyhedsbrev, oktober 2017

Projektcentrets Nyhedsbrev, september 2017

Projektcentrets Nyhedsbrev, august 2017

Projektcentrets Nyhedsbrev, juni 2017

Projektcentrets Nyhedsbrev, april 2017

Projektcentrets Nyhedsbrev, marts 2017


11. januar 2018
Resurser på Projektcentrets hjemmeside

Under fanen Resurser har vi opdateret vores liste over fonde, som vi synes er relevante for vores område. Vi har gjort den erfaring, at de fleste private fonde registrerer tilskudsmodtager ved ansøgningstidspunktet og derfor indrapporterer evt. tilskud til SKAT på ansøgers CPR/CVR-nummer – og det kan efterfølgende ikke ændres til f.eks. Dansehallernes, såfremt man ønsker, at Projektcentret skal administrere pengene. Det er derfor vigtigt, at man sikrer sig allerede ved ansøgningstidspunktet at gøre fonden opmærksom på det, hvis man ønsker at en anden skal administrere pengene. Vi skal dog lige huske at gøre opmærksom på, at man IKKE må søge penge i Dansehallernes CVR-nummer. Kontakt os i Projektcentret, hvis I er i tvivl.

Hvis man er interesseret i at oprette en teaterforening, så har vi samt Performing Arts Platform Aarhus udarbejdet udkast til vedtægter til en teaterforening. Derudover har vi indsat link til en god hjemmeside, der beskriver, hvordan man opretter forening trin for trin. Det er godt nok inden for området frivilligt socialt arbejde, men processen og de gode råd, de stiller til rådighed, er meget relevante. På siden har vi også offentliggjort den liste over prøvesale som Pil Rix Rossel har udarbejdet.

Under fanen Den gode ansøgning har vi som sædvanlig et excelark med forslag til et produktionsbudget, som kan downloades og bruges (også bare som inspiration for at sikre, at man har overvejet alle budgetposter). Man skal dog være opmærksomme på, at budgettet ikke kan bruges, hvis man søger Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. De beder om, at man bruger et specielt skema.


8. december 2017
Glædelig jul

– og godt nytår med mange spændende tiltag

Vi nærmer os med hastige skridt julen og nytåret. Det har været et travlt men meget begivenhedsrigt år i Projektcentret med mange interessante projekter og forestillinger samt spændende samtaler med koreografer. 2018 bliver også et spændende år for den koreografiske scenekunst, som vi glæder os til.

Præsentation af nordisk koreografi og dansefilm i Paris
På Théatre National de Chaillot i Paris er der 16. – 27. januar 2018 nordisk festival med fokus på dans og dansefilm. Danske Himherandit viser forestilingen Thewomanhouse 25. – 27. januar og Maia Elisabeth Sørensen har for Dansehallerne udvalgt 10 dansefilm, der vises som en del af programmet. Forestillingsprogrammet er offentliggjort på deres hjemmeside, mens de danske film, der vises endnu ikke er det. Læs mere om det her.

Tanzmesse, Cinars, IceHot
Tanzmesse i Düsseldorf, Cinars i Montreal samt IceHot i Reykjavik er 3 internationale platforme, hvor der er mulighed for at netværke, promovere samt vise og se forestillinger.

Projektcentret i Dansehallerne står for koordinering af den danske fællesstand på Tanzmesse 29. august – 1. september 2018 samt for præsentationskatalog over koreografer og kompagnier på vegne af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Vi udsender i foråret mere information om deltagelse på standen samt i kataloget. Læs generelt mere om Tanzmesse her.

Cinars i Montreal, der foregår 12. – 17. november 2018, har nu åbnet for mulighed for at indsende forslag til forestillinger, der ønskes vist på showcasen. Frist er 9. februar 2018. Læs mere om det her. 

IceHot, der i 2018 foregår i Reykjavik 12. – 16. december 2018, er platform og showcase for visning af nordisk dans og koreografi – og der er fra 15. december 2017 mulighed for at indsende forslag til forestillinger samt work-in-progress. Deadline for indsendelse af forslag er 31. januar 2018. Læs mere på hjemmesiden her.

Vejledning omkring ansøgninger og budgetter
Næste store ansøgningsfrist hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst er 15. februar 2018. Der er mulighed for at søge til projekter, forestillinger, projektudvikling, co-produktioner (også med internationale samarbejdspartnere), research mv (men ikke driftsstøtte). Fristen er flyttet fra 15. januar. Læs her om kriterier mv.

Har du behov for at få vejledning og sparring til dit projekt samt til udformning af budget, så kontakt os gerne for aftale af møde – og helst i god tid inden ansøgningsfristen.
Lone Vibe Pedersen kan kontaktes på lvp@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 07.
Jens Christian Jensen kan kontaktes på jcj@dansehallerne.dk, telefon 30 53 10 35.
Vi holder jule-/nytårsferie 19. december – 2. januar (inkl.), Jens Christian dog allerede fra 16. december.


3. august 2017
Spændende ny sæson i Projektcentret

Flere er så småt ved at komme tilbage efter sommerferien – og i Projektcentret er vi allerede fuldtallige. Lone Vibe Pedersen er tilbage fra barsel og startede i denne uge, og hun vil være her 20 timer om ugen. Lone vil arbejde med de samme ting og områder, som hun gjorde, før hun gik på barsel – og har forsat mailen lvp@dansehallerne.dk og telefonnummeret 33 88 80 32.

Rikke Lund Heinsen stoppede i Projektcentret lige før sommerferien og er pr. 1. august fastansat som underviser på Den Danske Scenekunstskole med ansvar for fagfeltet Entreprenørskab. Det betyder blandt andet, at Rikke får ansvaret for at udvikle og undervise inden for entreprenørskab på skolen – herunder også afdelingerne i Odense, Aarhus og Fredericia. Hvis I vil i kontakt med hende, er hendes mailadresse på skolen rlh@scenekunstskolen.dk.

Dansehallerne er – som de fleste ved – ved at afrunde vores tid i den hvide bygning Tap E i Carlsberg Byen. Projektcentret og resten af Dansehallernes administration flytter midt i september midlertidigt til Regnbuepladsen 7, København V. Projektcentret vil fortsætte med de samme arbejdsopgaver – og vi vil være lige så tilgængelige som hidtil – måske bare på en lidt anden måde. På Regnbuepladsen er der ikke de samme mødefaciliteter som på Carlsberg, og derfor vil vi også arrangere møder med kunstnere og samarbejdspartnere andre steder – f.eks. på Udviklingsplatformen for Scenekunst, på cafeer eller på teatre. Vi kan selvfølgelig fortsat kontaktes på vores mail og telefoner som altid – og glæder os til at møde jer både ‘hjemme’ og ude.


14. juni 2017
Forrygende sæson i Projektcentret
Sæson 2016/17 har været helt fantastisk i Projektcentret i Dansehallerne. Vi har administreret 30 projekter og forestillinger for i alt 12,3 mio. kr., hvilket er det højeste beløb nogensinde i Projektcentrets historie – og en stigning på 7,1 % i forhold til sæsonen før.

Samtidigt ser vi, at et øget fokus på nordisk og internationalt samarbejde, har betydet en meget positiv udvikling i antallet af co-produktionsaftaler både nationalt og internationalt og af forestillinger som sælges til turné. Det betyder at 9 % af projekternes indtægter er genereret fra salg og co-produktioner og dertil kommer at samarbejdet med kunstnere og arrangører i de andre nordiske lande også giver nye muligheder for støtte fra de nordiske puljer, hvilket har betydet at 10 % af indtægterne er nordiske midler. Når man dertil lægger private fondsmidler betyder det at kun 65 % af de samlede indtægter er tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg.

Ud over administration af midler samt generel vejledning og sparring med koreografer, har vi i Projektcentret været optaget af forskellige projekter i løbet af året.

Internationale aktiviteter
Efteråret 2016 var præget af arbejdet med Tanzmesse i Düsseldorf (august/september), hvor vi stod for den danske stand med i alt 43 tilmeldte deltagere – dobbelt så mange som i 2014. Derudover stod vi for udgivelse af brochuren Danish Dance Performances med præsentation af 41 koreografer, kompagnier og spillesteder. Der er link til brochuren her. Arbejdet med Tanzmesse og brochure skete på opdrag af Statens Kunstfond og i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

Projektcentret deltog også aktivt i afholdelsen af showcasen ICE HOT i Dansehallerne i december, hvor vi bl.a. faciliterede pitch af nordiske kompagnier og kunstnere for internationale presenters og festivalledere. På ICE HOT afholdt vi også en workshop som partnere i det nordiske netværk Nordic Circle of Artistic Managenent omkring turne og udfærdigelse af technical riders.

I Nordic Circle-netværket har vi netop for anden gang matchet 8 mentees og mentorer, som skal arbejde sammen i et helt år som en del af vores mentorprogram. 2 danske producenter Maiken Bruun-Aamodt og Carlos Calvo blev udvalgt og matchet med mentorer fra et andet nordisk land. Også på mentor siden blev 2 danskere valgt nemlig Pernille Møller Taasinge samt Susanne Danig. Nordic Circle er et 3 årigt projekt for producenter og selvproducerende kunstnere, som Projektcentret har været medinitiativtager til.

I slutningen af sæsonen her, har vi i samarbejde med Det Frie Felts Festival, Udviklingsplatformen for Scenekunst samt CPH STAGE været medarrangør af den internationale dag Nordic Focus med præsentation af nordiske presenters og festivaller samt 17 danske kompagnier/projekter på en pitch under CPH STAGE.

Vi takker for en spændende sæson – og glæder os og ser frem til den næste.

God sommer til jer alle // Rikke og Jens Christian


 

1. februar 2017
Moderne Dans på turné ophører med udgangen af sæson 2016/17
Sæson 2016/2017 bliver den sidste sæson for turnestøtteordningen Moderne Dans på turné. Ordningen har eksisteret i 12 år og gennem de sidste år er nye netværk og støttemuligheder kommet til, som betyder at danske teater- og dansekompagnier kan turnere i hele Danmark.

Dansehallerne mener derfor, det er på tide, at vi tager et nyt blik på behov og muligheder og tænker nyt for at skabe de bedst mulige betingelser for at udvikle dans og ny koreografisk scenekunst i Danmark.

Vi vil gerne takke alle arrangører og kompagnier, som har været med til at bane vejen for at publikum i hele Danmark har kunnet opleve dansens mange udtryk.


15. september 2016
Projektcentret har fået driftsmidler frem til 30. juni 2019
Projektcentret og Dansehallerne er glade for at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst besluttede at give midler til drift af Projektcentret i sin nuværende form fra 1. januar og frem til 30. juni 2019, altså resten af sæson 2016/17 samt sæsonerne 2017/18 og 2018/19.

Projektcentret arbejder fortsat med kerneydelserne administration samt rådgivning og vejledning af koreografer inden for feltet.