Koreografisk scenekunst synliggør alternative former og udtryk, i dialog med både samtid og med tradition. Koreografi giver redskaber til det meningsskabende gennem komposition af bevægelse i tid og rum og omfatter en mængde sproglige udtryk for handlinger, tanker, følelser og bevidsthed.

Dansehallerne definerer koreografi som en åben og inkluderende struktur, der spænder over en bred vifte af discipliner, et felt af viden, der omfatter mange forskellige kunstformer og praksisser i dans, nycirkus, performativ billedkunst, musik og arkitektur. Ny koreografisk scenekunst opererer på tværs af medier og sproglige grænser; dialektisk og diskursivt og transformerende. Det giver værktøjer til skabelse af bevægelse, men også til processen og analyse af forudsætninger for kunst og kunstskabelse.

Ny koreografisk scenekunst er et stærkt og ekspansivt kunstområde. Koreografi er et værktøj som anvendes i danseproduktion, i billedkunsten, musik, arkitektur og byudvikling, – men også indenfor lederskab og organisationsudvikling. Kunstnerne producerer kunst og ny viden og arbejder i stadig stigende grad i tværdisciplinære fora og sammenhænge. Kunstnere er stærke entreprenører og stimulerer gennem deres arbejde og engagement de kreative og innovative processer, som driver vores samfund fremad, involvere et bredt publikum på tværs af alder, køn og etnicitet gennem scenekunst, installationer og deltagerbaserede værker og nytænkende arbejdsmetoder.

Ny koreografisk scenekunst kommunikerer performativt og/eller interaktivt med sit publikum. I dag sker denne kommunikation både i det traditionelle scenerum, på alternative steder, i digitalt format, som pladsspecifikke events, og i projekter med publikum som medskaber.