Hvad er KORA?

KORA er Dansehallernes indsats for børn og unge. Med KORA leverer Dansehallerne en palet af kvalificerede, relevante og inspirerende dansebesøg på institutioner, hvor små teams af professionelle kunstnere møder børn og unge og deres voksne i medskabende forestillinger.

KORA har kunsten som hjerte og tager afsæt i Dansehallernes overbevisning om, at børn og unge har krav på og behov for at møde den i deres hverdag. Dans og koreografi bidrage til at udvide børns og unges horisonter for, hvordan man kan agere i verden og dermed være væsentlige, sanselige indspark til identitetsdannelsen.

Hvert år sender Dansehallerne en række udvalgte professionelle dansekunstnere ud på 400 dansebesøg på skoler og i daginstitutioner landet over, og giver dermed 20.000 børn i alle aldre om året chancen for at møde dansen på helt tæt hold.

KORA – dans for de yngste
KORA – dans for de yngste er et treårigt projekt, der med kunsten i hjertet og fagligheden i top aktiverer børn i daginstitutioner i landets kommuner med dans, bevægelse og sanselige oplevelser. Det sker gennem danseaktiviteter med fokus på æstetiske processer, leg og kreativitet. Projektets vifte af aktiviteter til både børn og voksne understøtter samtidig udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og fællesskabsdannende bevægelseskulturer i daginstitutionerne. KORA – dans for de yngste løber i perioden 2020-2022 og vil nå ud til 11 kommuner og ca. 10.000 børn og deres voksne.

I 2019/20 tilbyder vi følgende formater
• Til vuggestuebørn: 45 minutter. Der afvikles minimum to forestillinger i samme institution.

• Til børnehavebørn: 45-60 minutter. Forestillingen breder sig i hele institutionen. Der afvikles to eller tre forestillinger i samme institution.

• Til skoleelever i indskoling, mellemtrin og udskoling: 90 minutter.

I løbet af 2020 vil vi desuden udbyde 5-timers- og 25-timers-aktiviteter.
Vi afvikler typisk to besøg om dagen på samme skole/institution.

Priser i 2019/20
KORA til daginstitutioner: kr. 1.500 pr. interaktiv forestilling med 12 – 15 børn.
KORA til skoler: kr. 3.100 pr interaktiv forestilling med 50 børn.