Hvad er KORA?

Med KORA leverer Dansehallerne en palet af kvalificerede, relevante og inspirerende dansebesøg på institutioner, hvor små teams af professionelle kunstnere møder børn og unge og deres voksne i medskabende forestillinger.

KORA har kunsten som hjerte og tager afsæt i Dansehallernes overbevisning om, at børn og unge har krav på og behov for at møde den i deres hverdag. Dans og koreografi bidrage til at udvide børns og unges horisonter for, hvordan man kan agere i verden og dermed være væsentlige, sanselige indspark til identitetsdannelsen

I 2019/20 tilbyder vi følgende formater
• Til vuggestuebørn: 45 minutter. Der afvikles minimum to forestillinger i samme institution.

• Til børnehavebørn: 45-60 minutter. Forestillingen breder sig i hele institutionen. Der afvikles to eller tre forestillinger i samme institution.

• Til skoleelever i indskoling, mellemtrin og udskoling: 90 minutter.

I løbet af 2020 vil vi desuden udbyde 5-timers- og 25-timers-aktiviteter.
Vi afvikler typisk to besøg om dagen på samme skole/institution.

Priser i 2019/20
KORA til daginstitutioner: kr. 1.500 pr. interaktiv forestilling med 12 – 15 børn.
KORA til skoler: kr. 3.100 pr interaktiv forestilling med 50 børn.