Danske NGO´er

Liste over interesseorganisationer for scenekunstområdet

Brancherådet for Scenedans i Danmark
Brancherådet for Scenedans er et samlende fagligt fællesskab og en ikke-partipolitisk landsorganisation, bestående af professionelle indenfor scenedansens område.
Rådet har til formål at synliggøre dansen i det kulturelle landskab, at øge forståelsen for dansens egenart og betydning, samt at skabe bedre vilkår for dens udøvere.
Rådet er en samlende enhed, der arbejder for åbenhed, kommunikation og samlingskraft.
facebook.com/scenedans/ / scenedans@gmail.com

Dansk Skuespillerforbund (DSF)
DSF er den faglige organisation for professionelle skuespillere, operasangere, dansere og koreografer i Danmark. DSF varetager medlemmernes interesser i forb. med overenskomster og beskyttelse af de udøvende kunstneres præstationer/rettigheder. DSF yder juridisk bistand og iværksætter og deltager i kulturpolitiske initiativer. Desuden beskæftiger forbundet sig med medlemmernes sociale og uddannelsesmæssige behov.
skuespillerforbundet.dkdsf@skuespillerforbundet.dk

De Frie Koreografer (DfK)
DfK er en interesseorganisation bestående af 59 freelance koreografer der i det danske dansemiljø, skaber forestillinger under skiftende produktionsformer.
De Frie Koreografer er politisk talerør og fagligt forum for medlemmerne. Målet er at skabe politisk opmærksomhed omkring koreografers arbejdsforhold og at styrke positionen for dans og performance i dansk kulturpolitik.
defriekoreografer.dkde.frie.koreografer@gmail.com

Uafhængige Scenekunstnere (US)
US arbejder for at forbedre produktionsvilkårene i det frie scenekunstfelt i Danmark og styrke forståelsen af scenekunstformer udenfor det dramatiske paradigme.
US arbejder desuden aktivt for etableringen af åbne scener og en øget mangfoldighed og internationalisering af scenekunstfeltet i Danmark.
scenekunstnere.dkinfo@scenekunstnere.dk

TIO – Teatrenes Interesseorganisationer
TIO er branche- og arbejdsgiverforening for små og mellemstore egnsteatre, storbyteatre og projektteatre i hele landet. TIO forhandler overenskomster på scenekunstområdet, rådgiver medlemsteatrene og varetager de små teatres interesser over for politikere og myndigheder – uafhængigt at partipolitiske interesser. TIO driver nyhedsportalen Proscenium.dk
tio.dkinfo@tio.dk

Dansk ITI
Dansk ITI arbejder for at fremme international udveksling af viden og praksisser inden for scenekunst og for at fremme kreative samarbejder mellem Danmark og andre lande. Medlemmerne er professionelle scenekunstorganisationer og enkeltpersoner. Dansk ITI driver www.ivds.dk – vidensdatabase for dansk scenekunst i internationale sammenhænge og udsteder ITI-kort, som giver fordele/services i udlandet. Dansehallernes professionelle brugere kan få udstedt ITI kort.
danskiti.dk /  mail@danskiti.dk

Scenekunstens Kommunikation
Det er en upolitisk forening af PR- og kommunikationsmedarbejdere i Danmark, der primært arbejder indenfor scenekunsten. Foreningen blev startet i 1979 som et forum for diskussioner og udveksling af erfaringer, ud fra en idé om at styrke samarbejdet i dansk teater- og kulturliv. Scenekunstens Kommunikations vigtigste rolle er at skabe debat om det miljø, vi er en del af og lever af. Scenekunstens Kommunikation vil være med til at gøre en forskel og skabe den nødvendige dynamik i branchen.
scenekunstenskommunikation.dksekretariat@scenekunstenskommunikation.dk

Udviklingsplatformen for Scenekunst
En selvejende Institution (oprettet i 2016) initieret af Statens Kunstfond og Bikubenfonden. De er sat i verden for at udvikle den frie scenekunst, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre for, at skabe en mere bæredygtig dansk scenekunstsektor. Dette sker i partnerskab med nationale og internationale aktører og bidrager herigennem til et mere dynamisk, kvalificeret og mangfoldigt scenekunstmiljø i Danmark.

https://www.udviklingsplatformen.dk / administration@udviklingsplatformen.dk