Inspiration til lærere og pædagoger

Her kan du som lærer eller pædagog få inspiration til, hvordan I kan forberede jer på et KORA-besøg og arbejde med dans/koreografi som kunstart – før og efter vores besøg. Se også nogle bud på, hvorfor det er vigtigt at have dans som kunstart med i hverdagen.

  • HVORFOR DANS

  • REDSKABER

  • BEGREBER OG HISTORIE

Find gode grunde til at inddrage dans i hverdagen, fx i et filmet interview med Paul Collard fra Creativity, Culture and Education. Eller bliv inspireret af forsker Kjeld Fredens og elever, lærer, m.fl. fra Kalundborg Kommune i en lille film om dans i skolen.

Interview om dans og læring

Hvorfor skal vi arbejde med dans i skolen?

“Den dybeste læring finder sted, når man er fysisk, socialt, følelsesmæssigt og intellektuelt engageret. Og dans er alt det,” siger Paul Collard – Chief Executive organisationen Creativity, Culture and Education (CCE), som en del af svaret på, hvorfor vi skal arbejde med dans i skolen. Se hele interviewet her:

Film om dans i skolen

I denne film kan du få et indblik i, hvordan vi arbejder med koreografisk scenekunst og hvordan folk oplever at arbejde med os.

Her finder I en lille film om koreografi, hvor to skaterdrenge møder en koreograf. Hvis I har brug for kort og knivskap inspiration til kunstarten dansefilm, som I også selv kan arbejde med, så tjek 60 SEC DANCE og Projekt Dansefilm ud. Endelig finder I dialogredskabet Forventnings- og oplevelseskort, som kan tilpasses alle aldre i skolen.

En film om koreografi

I filmen om Hugo, Bertil og Samuel kan du få en idé om, hvordan man fx kan arbejde med koreografisk scenekunst i krydsfeltet mellem skating og jonglering.

Inspiration til undervisningen
Koreografi er komposition af bevægelser i rum. Det kan være bevægelser, vi kender fra ballet eller hiphop, men det kan også være bevægelser fra fx hverdagens rutiner, eller fra sport. Bevægelser kan gentages, være langsomme eller hurtige, bløde eller hårde, foregå på gulvet eller i luften… det er i krydsfeltet mellem de forskellige bevægelseskvaliteter, tiden og rummet, at det kunstneriske udtryk skabes. I filmen Hugo, Bertil og Samuel kan I se, hvordan jongløren og koreografen Samuel skaber et kunstnerisk udtryk sammen med skaterdrengene Hugo og Bertil.

Hvis du viser filmen for dine elever, kan I blandt andet tale om:

Koreografisk scenekunst er en kunstart i evig bevægelse, hvor man altid kan eksperimentere med nye måder at udtrykke sig på. Hvordan eksperimenterer de i filmen?

Der er ingen grænser for, hvad man kan koreografere. Man kan for eksempel lave skaterkoreografi. Kan I komme på andre bevægelsestyper, sportsgrene eller situationer, man kan koreografere?

Hvordan ville I gøre, hvis I skulle give koreografiske udfordringer til nogle kammerater i gang med en sportsgren eller en anden hobby?

Dansefilm

Dansefilm er en genre, der giver koreografisk scenekunst nogle særlige muligheder for at arbejde med det æstetiske udtryk. Det kan fx være valget af kameravinkler og måden filmen er klippet på. I en dansefilm er de medvirkende ikke altid dansere, og nogen gange er det ikke mennesker, men ting, der er i bevægelse….

60Seconds Dance er en international dansefilmkonkurrence med film på max 60 sec. De små film giver eksempler på, hvordan filmmediet arbejder med koreografisk scenekunst.
Se de tidligere film her

Projekt Dansefilm giver dig og dine elever værktøjer til , hvordan I selv kan lave små dansefilm.

Forventnings- og oplevelseskort

 

 

 

 

 

Hent guide til brug af kortene

Hent forventningskort med 1 kort pr. side

Hent forventningskort med 4 kort pr. side

Hent oplevelseskort med 1 kort pr. side

Hent oplevelseskort med 4 kort pr. side

Kulturpakker har i samarbejde med lærere i Haderslev og Kalundborg udviklet forv
entnings- og oplevelselseskort – et redskab, der kan bruges til at skabe dialog om kunstneriske oplevelser i skolen. Forventnings- og oplevelseskortene kan bruges på tværs af fag, klassetrin og form – dvs. hvad enten der er tale om enkeltstående kunstoplevelser eller længerevarende forløb.
Det er et lettilgængeligt og overskueligt format, der samtidig skaber mulighed for at komme mere i dybden med – og opnå en større faglig forståelse for – den enkelte kunstneriske oplevelse.
Materialet er gratis og inkluderer også ’blanke’ kort, hvor det er muligt at videreudvikle det eksisterende. Forventnings- og oplevelseskortene kan enten printes ud eller bruges direkte på smartboardet.

Kig her for at få lidt mere at vide om dans og koreografisk scenekunst. Her ligger – alt sammen på engelsk – fire korte tegnefilm om ”contemporary dance” , en artikel om scenedansens historie og en 58 minutters film om contemporary dance’ første årtier.

Planet Dance, fire film

Contemporary Dance hører ind under begrebet koreografisk scenekunst og er den stilart, kunstnerne i KORA ofte arbejder med. Her kan du se fire film på engelsk, der giver et indblik i stilarten og dens kunstneriske udtryk.

 

 

 

Hvad er koreografisk scenekunst

Koreografi er komposition af bevægelse i tid og rum. Gennem koreografi kan vi udtrykke handlinger, tanker, følelser og bevidsthed.

I Dansehallerne/KORA bruger vi begrebet ny koreografisk scenekunst, der rummer mange forskellige former og udtryk og spænder over forskellige kunstformer og praksisser i dans, nycirkus, performativ billedkunst, musik og arkitektur. Ny koreografisk scenekunst opererer på tværs af medier og sproglige grænser, og det giver værktøjer til skabelse af bevægelse, men også til processen og analyse af forudsætninger for kunst og kunstskabelse.

Læs mere om ny koreografisk scenekunst her

Et historisk perspektiv

Ny koreografisk scenekunst rummer i dag mange forskellige stilarter og er svær at sætte i bås. Der er lige så mange stilarter, som der er kunstnere, kan man sige.
Et af de mest populære udtryk inden for koreografisk scenekunst er contemporary dance, der tog form i begyndelsen af 1900-tallet. Contemporary dance er ikke en nøje defineret stil, men mere en tilgang, der opfordrer kunstnerne til at udvikle deres egen personlige stil.

Contemporary dance opstod i opposition til den klassiske ballet – I en tid, hvor alle andre kunstarter også gjorde oprør mod det bestående. Alt blev vendt på hovedet for at finde ind til nye udtryksformer, der afspejlede den virkelighed, som kunstnerne var en del af. Det førte til mange forskellige nye udtryk i danseverdenen, hvor tåspidsskoene og de stive overkroppe blev erstattet af bare fødder og kroppe, der bevægede sig frit i alle niveauer – også på gulvet.

Her kan du få en kort introduktion til contemporary dance og de forskellige perioder, der kendetegner området. Koreografisk Scenekunst og moderne dans har altid været platform for internationalt arbejde, hvor kunstnere fra hele verden mødes, og det afspejles også i teksten, der er på engelsk.

I filmen her kan du møde nogle af de største navne, der satte deres præg på de første årtier af den moderne dans’ historie.