Aktiviteter

Summende Sydhavn

SUMMENDE SYDHAVN er et kunstnerisk borgerinddragende projekt i Sydhavnen, som finder sted 26. oktober – 21. november 2020.

Med en farverig campingvogn som mobilt centrum vil projektets kunstnerteam på lørdage i perioden bevæge sig rundt til udvalgte spots i Sydhavnen og invitere sydhavnerne til at deltage i forskellige kunstneriske aktiviteter, der hylder fællesskabet og mangfoldigheden i bydelen.

Du kan være med til at folde Titusind Tossede Tudser i små origami-workshops og til slut deltage i skabelsen af en installation med alle de foldede tudser sammen med kunstnerne.
Se vordan du folde en origami-tudse i videoen her

Sydhavnerne kan byde ind med egne fortællinger om og fortolkninger af den bydel de bor i og deltage i diverse workshops, som er blandt de mange aktiviteter, man kan møde under projektet Summende Sydhavn. Oplev også site-specific historier og selvforsvar-workshop for piger og kvinder.
Se mere om alle de aktiviteter, man kan deltage i her.

Lørdag 21. november
Summende Sydhavn afrundes i og omkring pavillonen ved Karens Minde Kulturhus med præsentationer af projektets mange aktiviteter, små udstillinger, visninger workshops og ikke mindst en installation af alle de foldede sydhavns-tudser.
Vi byder alle velkommen til en hyggelig dag.

Hvor og hvornår /
Alle aktiviteter 26. oktober – 21.november foregår i Sydhavnen, se nærmere info her

Baggrund
Summende Sydhavn udspringer fra og afrunder fire scenekunstneres møde med Sydhavnen, områdets beboere og deres fortællinger. Kunstnerne har, under tre ophold i bydelen i løbet af det sidste år, haft fokus på at indfange Sydhavnens puls og historier, særligt med øje for områdets fællesskab, mangfoldighed og kreativitet. Ambitionen har været at give nyt liv til lokalforankrede fortællinger og forsøge at genskabe nye fælles fortællinger på tværs af nyt og gammel.

De fire kunstnere bag Summende Sydhavn
Projektets internationale kunstnerteam er en kerne på fire folk, der alle har erfaring med at inddrage og samarbejde med mennesker i kunstneriske processer.
Xiri Tara Noir er performancekunstner, koreograf og samfundsaktivist. Xiri er dansk, men har base i Belgien. Hun er i sin koreografiske praksis optaget af at udforske dynamikker, grænser og hierakier i samfundet såvel som på scenen, mellem kunstner og publikum.
Boaz Barkan er dansk koreograf og performer. Boaz er bosat i Danmark, men har kunstnerisk haft virke i bl.a. Japan, Sydafrika og USA. Kunstnerisk er han særligt optaget af at kombinere deltagerinddragende, formidlings- og installationsmetoder.
Cornelia Scheuer er skuespiller, koreograf og instruktør fra Østrig. Som del af det første østrigske ensemble for dansere med funktionsnedsættelse har Cornelia danset i en række værker i Østrig, USA og det meste af Europa.
Bart Bijnens er hollandsk skuespiller. Han har turneret som skuespiller i en række forestillinger og kunstneriske projekter  i Belgien, Holland, Marokko og Argentina.

Udover kerne-kunstnerne i projektet, er der en del lokale kunstnere fra Sydhavn, som også er en del af Summende Sydhavn. De står bag diverse workshops, udsmykning af projektets campingvogn m.m.

En del af noget større
Dansehallerne er projektleder for SUMMENDE SYDHAVN, der er en del af EU-projektet, Centriphery, hvor ni europæiske kunstneriske organisationer udvikler ni lokale borgerinddragende projekter. Sammen med en række håndplukkede kunstnere skabes der aktiviteter, dialoger og præsentationer, der tager afsæt i lokalforankrede fortællinger fra borgere i udvalgte områder.
Det er Sydhavnen, som er kernen i det danske projekt og Sydhavn Teater er, med sin stærke lokale forankring, den lokale partner i projektet.

Følg også med på Instagram #summendesydhavn

Se mere om projektet her

Centripehery Samarbejdspartere
Ni europæiske organisationer: New Culture Foundation (BG), RIJEKA 2020 (CRO), Prin Banat (RO), Walk&Talk/Azores (PT), Festival der Regionen (AT), La Manufacture (F), Cultura Nova Festival (NL), Espoo City Theatre (FI) og Dansehallerne (DK); 18 internationale kunstnere fra forskellige discipliner, lokale kunstnere og borgere fra ni lokale regioner, arbejder i projektet tæt sammen om at skabe aktiviteter, dialoger og forestillinger, der tager afsæt i borgernes fortællinger og lokale myter. Dette sker i troen på, at kunsten og kunstnere kan være katalysatorer for at synliggøre lokale fortællinger og få nye til at vokse frem – gennem hvilke vi forhåbentlig får en større bevidsthed og bredere synspunkter på vores lokale område, os selv og hinanden. Ni Centriphery-projekter igangsættes i de medvirkende lande, der alle på forskellig vis undersøger, udvikler og indsamler nye metoder og kunstneriske praksisser til at skabe borgerinddragende og kunstnerisk drevne aktiviteter.  Læs mere om EU projektet, Centriphery.