Aktiviteter

Alfredo Zinola & Micaela Kühn Jara

Seminar / Med det unge publikum i centrum

Dansehallerne inviterer til seminardag for koreografer og dansere med interesse for at møde et børne-/ungepublikum i skolen.

På dette års juniseminar, som handler om inspiration og videndeling om koreografisk praksis for det unge publikum, er den kunstneriske udviklingsproces i mødet med det unge publikum i centrum. I løbet af dagen arbejder vi med spørgsmål som ”Hvordan udvikler værket sig i mødet med verden udenfor?” og ”Hvilken påvirkning har mødet med børn og unge for den kunstneriske udvikling?” Der vil være inspiration udefra og tid til at udveksle erfaringer med kolleger.
Programmet foregår på engelsk.

Pris og tilmelding
Det koster 130 kr. at deltage, hvilket inkluderer frokost, kaffe og kage. Plads til max 30 deltagere.
Tilmelding senest den 17. juni – klik her

Sted
Den Danske Scenekunstskole, Philip de Langes Allé 3, 1437 København K

Program kl. 9.00 – 15.30
08:45 – 09:15 Ankomst og kaffe/te
09:15 – 09:30 Velkomst og præsentation
09:30 – 12:30 Workshop ved Alfredo Zinola
12:30 – 13:30 Frokost og udveksling
13:30 – 14:00 Nyt fra Dansehallerne
14:00 – 15:00 Reflections on Moving Concepts ved Micaela Kühn Jara
15:00 – 15:30 Afrunding

Seminaret er udviklet af Dansehallerne og arrangeres i samarbejde med Den Danske Scenekunstskole ved danseformidlingsuddannelsen og Efter- og videreuddannelsen.

Workshop med Alfredo Zinola
Alfredo Zinola ønsker at dele og udforske spørgsmålet: Hvad er et barn i en scenekunstnerisk kontekst? Han siger:

“In the research processes of my productions, I bring into dialogue the topics I am interested in and our common idea of childhood. For this, I usually work with research groups – consisting of children or the specific target audience – already in an early stage of the research. Part of this work is finding strategies on how to make this dialogue happen. To find these strategies, I try to understand the assumptions we have about a child and the child’s relation to my proposed topic. I often encounter taboo or uncomfortable topics on the way, which happen to relate less to the children’s reality, but more to culture. 

I would like to ask each workshop participant to pick up a theme they would like to work on as maker, facilitator, teacher, etc for a young audience. From there we will start to understand how we see and identify this audience without having it in front of us. We will imagine and put into practice strategies on how to approach a real target audience applying the questions: What is a child? How would a child react to my theme?”

Workshoppen består af samtale og fysisk afprøvning. Aktivitetsniveauet afhænger af deltagernes konkrete forslag, men man skal forvente noget bevægelse.

Alfredo Zinola er performer og koreograf baseret i Tyskland, uddannet på Folkwang Hochschule i Essen og i interkulturel kommunikation på universitetet i Torino (I). Hans metode er præget af samarbejde med andre kunstnere og fokuserer på unge publikumsgrupper. Med sit arbejde forsøger han at skubbe til grænserne for, hvad forestillinger for børn og unge kan være, hvad angår formater, emner og æstetik.
www.alfredozinola.com

Reflections on Moving Concepts med Micaela Kühn Jara
Med afsæt i sin rolle som Young Audiences Artistic Advisor i Dansehallernes børne- og ungeprogram tilbyder Micaela Kühn Jara en refleksion om værkers vej fra idé til virkelighed. Hun siger:

”In Dansehallerne’s youth programme, the production processes frame an openness in regards to formats and ways of involving the audience. At the same time, the works that tour in schools and kindergardens are very different – and they all develop though time and through encounters with many children and different spaces. This raises the questions ”How do the works develop and change?” ”What are common issues and topics across different works?”.

This reflection is based on the first tryouts of the new groups and the dialogue with the companies already touring within Dansehallerne’s youth programme.”

Micaela Kühn Jara er danseformidler og arbejder i krydsfeltet mellem uddannelse og kunstnerisk produktion, med en særlig interesse for inddragende processer. Hendes praksis omfatter facilitering, forskning, konceptualisering og organisering. Hun er Young Audience Artistic Advisor i Dansehallerne og gæsteunderviser på Den Danske Scenekunstskole. Derud over er hun kreativ producent og tour manager for koreografen Alfredo Zinola.

Hvor / Den Danske Scenekunstskole, Philip de Langes Allé 3, 1437 København K.