Aktiviteter

Running Sculptures i Kalundborg

Med kroppen på opdagelse af Running Sculptures 

For 4. – 9. klasse

Hvordan føles det, når vi opdager, at vi hele tiden er med til at skabe og påvirke den virkelighed, som vi deler med hinanden?

Med kroppen på opdagelse inviterer os med på en rejse, hvor vi undersøger verden gennem bevægelse, ord, krop og musik.

Sammen med tre professionelle dansere udforsker vi, hvordan man kan blive klogere med kroppen ved at være med i den kreative proces.

Danserne er i spil på gulvet, mens eleverne bliver involveres via forskellige valg, som de skal tage stilling til. På den måde er eleverne selv med til at skabe koreografien og være aktive i dansen. Og de opdager, at ikke to oplevelser er ens – at deres valg har indflydelse på deres egen og kammeraternes oplevelse.
Mere info

KORA
Med KORA leverer Dansehallerne en palet af kvalificerede, relevante og inspirerende dansebesøg på institutioner, hvor små teams af professionelle kunstnere møder børn og unge og deres voksne i medskabende forestillinger.

KORA har kunsten som hjerte og tager afsæt i Dansehallernes overbevisning om, at børn og unge har krav på og behov for at møde den i deres hverdag. Dans og koreografi kan bidrage til at udvide børns og unges horisonter for, hvordan man kan agere i verden og dermed være væsentlige, sanselige indspark til identitetsdannelsen
Mere info

KORA - videohilsen fra Running Sculptures, der kommer med værket “Med kroppen på opdagelse”