Aktiviteter

MYKA i Fåborg-Midtfyn

Polar Bear af MYKA
For 0.-4. klasse

Arktis smelter, isen forsvinder. Hvad med fremtiden? Hvor skal isbjørnen bo, når det smukke islandskab er smeltet?

Tag på en kropslig rejse med to charmerende isbjørne som omdrejningspunkt. Et nærværende og livsbekræftende dansebesøg, der tager afsæt i de klimaforandringer, vores klode gennemgår. Et dansebesøg, hvor vi står sammen om håbet for fremtiden.

Uddrag af forestillingen Polar Bear, fremført af de professionelle dansere, og inddragelse af eleverne i laboratoriedelen blender ind og ud imellem hinanden. Eleverne transformeres selv til dansende isbjørne i en koreografisk leg med kunstig sne, hvor de på egen krop afprøver isbjørnens legefulde bevægelser. I skal hoppe, kravle, rulle, løbe og kramme i selskab med MYKAS professionelle dansere.
Mere info

KORA
Med KORA leverer Dansehallerne en palet af kvalificerede, relevante og inspirerende dansebesøg på institutioner, hvor små teams af professionelle kunstnere møder børn og unge og deres voksne i medskabende forestillinger.

KORA har kunsten som hjerte og tager afsæt i Dansehallernes overbevisning om, at børn og unge har krav på og behov for at møde den i deres hverdag. Dans og koreografi kan bidrage til at udvide børns og unges horisonter for, hvordan man kan agere i verden og dermed være væsentlige, sanselige indspark til identitetsdannelsen
Mere info

KORA - videohilsen fra MYKA, der kommer med værket Polar Bear