Aktiviteter

MESHES i Haderslev

Mash Up af MESHES 

For 4. – 6. klasse

Med base i improvisation arbejder vi med forholdet mellem krop og lyd.
Vi undersøger, hvordan kroppens bevægelser kan oversættes til et partitur for trommesæt, og hvordan lyden af et trommesæt kan oversættes til partitur for bevægelse.

MESHES forestilling Mash Up kombinerer performance og interaktivt værksted sammen med børnene. Idéerne, som opføres og afprøves sammen med publikum, har simple og genkendelige elementer i sig. Forestillingen forholder sig til grundlæggende bevægelser, lyde og former i mennesket og dets omgivelser – og rejser spørgsmål som:

Hvilken lyd sætter kroppens bevægelser i sving, og hvilke bevægelser sætter lyden i sving?Hvordan ser et landskab ud, beskrevet med en krop?
Kan man gengive lyde fra vores omgivelser med sin krop?
Mere info

KORA
Med KORA leverer Dansehallerne en palet af kvalificerede, relevante og inspirerende dansebesøg på institutioner, hvor små teams af professionelle kunstnere møder børn og unge og deres voksne i medskabende forestillinger.

KORA har kunsten som hjerte og tager afsæt i Dansehallernes overbevisning om, at børn og unge har krav på og behov for at møde den i deres hverdag. Dans og koreografi kan bidrage til at udvide børns og unges horisonter for, hvordan man kan agere i verden og dermed være væsentlige, sanselige indspark til identitetsdannelsen
Mere info