Aktiviteter

Ditte Vilstrup Holm / CHOREOGRAPHY IN ACTION

Kunst og sociale fællesskaber

DIALOG / DITTE VILSTRUP HOLM (DK)

Eventen er en del af programrækken CHOREOGRAPHY IN ACTION

Denne aften handler om, hvordan kunstens sociale praksis organiserer fællesskaber. Med udgangspunkt i et forskningsprojekt om sociale praksisser i det offentlige rum, bliver der lagt op til en diskussion og refleksion over kunstneriske strategier i forhold til fællesskabsformationer. Forskning i kunstens sociale praksisser har grundlæggende fulgt to spor: det ene har betonet kunstens æstetiske potentiale til performativt at inddrage, påvirke og forandre beskuere. Det andet spor har fremhævet kunstneres evne til at organisere lokale fællesskaber for at udvikle og forbedre lokale miljøer. Her kobles de to spor sammen igennem en refleksion over det æstetiske i organiseringen og det organiserende i æstetikken.

Ditte Vilstrup Holm

Hun er mag.art. i kunsthistorie og ph.d i organisationsstudier med et tværfagligt forskningsprojekt om kunst og organisering. Hun er tilknyttet Institut for ledelse, politik og filosofi på Copenhagen Business School. Ditte er også fornyeligt blevet tilknyttet projektet “Kaffe på tværs af Sydhavnen”, som er del af Centriphery et stort EU-projekt om borgerinddragelse – et samarbejde mellem Sydhavn Teater og Dansehallerne. Hun har observeret projektets første researchfase, som netop har fundet sted 17.-21. september.

Konceptet CHOREOGRAPHY IN ACTION
Dansehallerne præsenterer møder mellem tilknyttede kunstnere, eksperter og andre gæster fra Dansehallernes programmer og forestillinger. Ny gæst hver mandag. På disse mandagsmøder deles tanker om kunstnerisk arbejde via samtaler, installationer, forestillinger eller film. Programmet foregår på engelsk og er åbent for alle.
Der er fri entré.

Kunsthal Charlottenborg

Programmet foregår i Charlottenborg Art Cinema, Kunsthal Charlottenborg, som er en af Dansehallernes samarbejdspartnere, og er vært for Dansehallernes faste mandagsprogram.
kunsthalcharlottenborg.dk/

Hvornår / kl. 19-21

Hvor / Kunsthal Charlottenborg, Nyhavn 2, København K

Fri entré

Foto / Bjarke MacCarthy.