Aktiviteter

Andrea Deres, Carolina Bäckman, Stine Frandsen og Nanna Stigsdatter

DANSKE DANSEHISTORIER 2018

Et kunstnerdrevet initiativ med fokus på det kollegiale møde og den kunstneriske udveksling i et historisk perspektiv.

Initiativet bygger på et ønske om at styrke den kunstneriske identitet på tværs af generationer og geografiske tilhørsforhold. Deltagerne samles omkring deres personlige og subjektive fortællinger fra kunstneriske strømninger i dansehistorien – dens fortid, nutid og fremtid – og på kunstnerens egne præmisser, dele erfaringer og drømme, for på den måde at stå stærkere og inspirere den fremtidige danske dansekunst.

Danske Dansehistorier er interesseret i undersøge, hvad der ligger til grund for den nutidige dans i Danmark. Hvem har været med til at tegne historien, og hvem tegner den nu? Og hvordan kan vi begynde en fælles samtale om fremtiden på tværs af ståsteder?

SYMPOSIUM
SYMPOSIUM byder bl.a. på oplæg ved Karen Vedel (DK) og Cecilie Ullerup Schmidt (DK), en workshop med fælles kortlægning af personlige dansehistorier, faciliteret af ‘Samlingen’ (SE), samt et aften-arrangement med mad og filmvisning.

Symposiet er gratis og åbent for alle interesserede. Rejser du langt, har du mulighed for at søge om rejsetilskud. Det er muligt at deltage, hvis du er engelsktalende, selvom dansk er hovedsproget for Danske Dansehistorier.

Praktisk
5-6. maj 2018 / 9.30 – 16 – HAUT, Staldgade 36, Vesterbro Kbh V. Mere:

RESIDENS
RESIDENS er en lille uges ophold på Vestjyllands højskole med workshops, kollegial udveksling af kunstneriske praksisser, interesser og danse, samt udflugter og samtalesaloner.

Residenset henvender sig til dansekunstnere og inkluderer workshops, rejse, kost og logi. Der er begrænset antal pladser.

Praktisk
10-15. juni 2018 / Vestjyllands Højskole ved Ringkøbing Fjord / NB! det kræves ikke, at du deltager ved begge arrangementer.

Læs mere på Danske Dansehistoriers website

Danske Dansehistorier 2018 er støttet af Statens Kunstfond, Bikubefonden og Augustinus Fonden, og gennemføres i samarbejde med HAUT, Vestjyllands Højskole, Danseatelier, Udviklingsplatformen og Dansehallerne.

SYMPOSIUM 5.-6. maj 2018 på HAUT i København / RESIDENS 10.-15. juni 2018 på Vestjyllands Højskole