Forestillinger

Dansehallerne

Dansefagligt internat

Dansehallerne inviterer dig til dansefagligt internat på Den Danske Scenekunstskole i Odsherred 7. – 8. september 2017. Der er kun 40 pladser, så du skal være hurtig ude, hvis du vil med.
Deadline for tilmelding er 31. august.

Internatet henvender sig til dansere, danseformidlere og koreografer, som har lyst til at møde andre kollegaer, dele viden og blive inspireret sammen om de praksissammenhænge, man indgår i som kunstner.

Hvad handler det om?
Internatet handler om at arbejde i krydsfeltet mellem kunst, pædagogik og praksisbaseret forskning.

Vi har blandt andre inviteret billedkunstner Maj Hasager som oplægs- og workshopholder på internatet.
Maj er leder af masterprogrammet Critical and Pedagogical studies på Malmös Konsthögskola og vil sætte fokus på krydsfeltet mellem praksis, pædagogik og kritisk tænkning med spørgsmålene: Hvordan udvikler vi som kunstnere et sprog om det, vi gør? Og Hvordan bliver vi bedre til at udveksle og derigennem at udvikle feltet sammen?

Workshops og sociale aktiviteter
Udover fagligt input udefra giver internatet dig en unik mulighed for at arbejde i dybden med dine fagkolleger. Vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer og arrangerer workshops, samtalerum og inspirationsoplæg, hvor der er plads til kritisk refleksion.

Kitt Johnson koreograf og danser –  inviterer deltagerne ind i maskinrummet bag det stedsspecifikke koncept MELLEMRUM, og med en introduktion til metoderne bag konceptet skal deltagerne efterfølgende selv ud og afprøve metoderne.
Rasmus Ölme  koreograf og uddannelsesleder – er i sin forskning optaget af relationen mellem dans og koreografi – en balanceakt mellem vores sensoriske og kognitive kapaciteter. Han undersøger det, han mener, er en on-going dialog mellem, hvordan jeg bevæger mig, og hvad der bevæger mig. Workshoppen er en kombination af teoretisk input med fysisk output og dans.
Lars Dahl Pedersen  koreograf og cand. mag i filosofi – inviterer til kritisk tænkning i forhold til bevægelsesbaseret praksis gennem workshoppen med samme navn. Er det muligt som danser og koreograf at lade sig inspirere af nogle af de mange måder, hvorpå filosoffer har praktiseret kritisk tænkning? Det undersøger og diskuterer deltagerne på workshoppen.
Micaela Kühn Jara  Danser og danseformidler – tager i sin workshop afsæt i danseformidling og det deltagerinddragende perspektiv med formålet at udvide vores forståelse af begrebet. Ud over en praktisk, undersøgende og reflekterende tilgang til emnet, inddrager Micaela teoretiske vinkler om publikums- og deltagerrollen.

Der vil også være sociale aktiviteter på internatet, hvor du blandt andet kan folde dig ud som folkedanser og få mulighed for lærerige snakke hen over middagen torsdag aften.

Læs og download programmet her

Praktisk information
Sted: Den Danske Scenekunstskole i Odsherred, Annebergparken 22, 4500 Nykøbing Sjælland
Tid: Torsdag d. 7. september kl. 10 – fredag d. 8. september kl. 14 (med overnatning i Odsherred)
Tilmelding: https://ddsks.dk/da/i-krydsfeltet  senest 31. august 2017.
Se flere kurser: Scenekunstskolens efteruddannelse

Pris: 200 kr. for deltagelse i internatet (inkl. overnatning og forplejning)
Kontakt: Kontaktperson i Dansehallerne er Anna Katrine Korning, akk@dansehallerne.dk
Andet: Max antal deltagere er 40 personer og overnatning i Odsherred er obligatorisk. Husk, at der vil være praksisforløb, så medbring bevægelsestøjet.

Baggrund
Internatet er en del af Dansehallernes indsatsområde om kompetenceudvikling inden for det kunstneriske område – og lægger sig konkret i forlængelse af de faglige udviklingsdage i Dans for Børn og danseteamsamlinger i Ta’ fat om Dansen. Internatet er støttet af Nordea-fonden via Ta’ fat om dansen og udviklet af Dansehallerne i samarbejde med Den Danske Scenekunstskoles Efteruddannelse og en arbejdsgruppe bestående af danseformidler Thomas Nørskov, medstifter af kollektivet Danseatelier Marlene Bonnesen og uddannelsesleder af formidlerlinjen på Den Danske Scenekunstskole Laura Navndrup Black.

Den Danske Scenekunstskoles afdeling i Odsherred

200 kr.