KORA – DANS FOR DE YNGSTE

Med KORA – dans for de yngste får I som kommune mulighed for at give jeres yngste borgere et unikt dansebesøg af uddannede og højt kvalificerede dansere og koreografer.

Med kunsten i hjertet og fagligheden i top tilbyder vi besøg af professionelle dansere, som tager børnene med i danseaktiviteter med fokus på æstetiske processer, leg og kreativitet. Et legende dansebesøg, der giver både børn og pædagoger bevægelsesglæde og understøtter fællesskabet i hele gruppen.

Projektets vifte af aktiviteter til både børn og voksne understøtter udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og fællesskabsdannende bevægelseskulturer i daginstitutionerne.

I dialog med den enkelte kommune sammensætter vi en dansepakke til jeres daginstitutioner. I dansepakken er Dansehallernes KORA-forestillinger afsættet, og omkring dem bygger vi mere dans i form af inspirationsmaterialer eller andre danseaktiviteter, der giver mening netop for jer. På den måde opbygger og udvikler vi i fællesskab kultur for dans.

KORAdans for de yngste er støttet af Nordea-fonden og løber i perioden 2020-2022. I de tre år vil projektet nå ud til 11 kommuner og ca. 10.000 børn og deres voksne.

Kommentarer efter dansebesøg:
”Det var magisk at opleve, hvordan børnene tog dansen som kroppens sprog til sig. Uden ord lod de sig rive med på rejse ind og ud af lyduniverser. Som pædagog var det inspirerende, hvordan man kan skabe et fælles rum og følge hinandens initiativer nærmest helt uden ord og sætninger. Vi ved fagligt, at i kommunikation er kun 7 pct. ord og resten kropssprog, mimik og intonation – her (op)levede vi det også.” Pædagog, Sankt Johannesgårdens Børnehave, København

Fotocredit: Myka / Maanen - Søren Kristoffer Kløft

Foto: Søren Kristoffer Kløft

”Fantastisk at komme med på en “rejse”, som min egen fantasi ikke strækker til, og hvor børnene oplever og sanser, ikke via dialogen, som vi oftest anvender. De “manglende” ord var magiske.” Børnehavepædagog, Hyttefadet, Løkken, Hjørring

Forestillinger

I 2020/21 kan I vælge mellem følgende KORA-forestillinger:

MYKA / Månen – for de yngste på 0 – 24 måneder

MYKA / Rumrejsen – for de 2 – 4-årige

Tiny Dancer / Yem – for de 2½ – 6-årige

Tiny Dancer og laboratorie / Yem – for de 2½ – 6-årige

Pris

I udgangspunktet køber I som kommune mindst 12 KORA-forestillinger til samme målgruppe (vuggestue eller børnehave). En dag med 2-3 forestillinger i samme institution koster kr. 4.500.

Kontakt os gerne, så vi kan tale videre om mulighederne for at sammensætte forløb, der passer netop til jer.

Kontakt

Projektleder Ulla Gad uga@dansehallerne.dk, tlf: 3388 8003

Turnéproducent Unne Loa Jensen ulj@dansehallerne.dk  tlf. 3388 8005

Se en lille animationsfilm, som på få minutter giver et indblik i, hvad dans som kunstart er, og hvordan du kan få glæde af det sammen med børnene.

SÅDAN FÅR I DET BEDSTE UDBYTTE:

FØR BESØGET

I KORA arbejder kunstnerne med forestillinger, der appellerer til deltagernes fantasi og samarbejdsevner, og I vil måske opleve en helt ny form for dans. Derfor anbefaler vi, at:

  • De involverede voksne deltager i en forberedende workshop for pædagoger, hvor I får indblik i kompagniets arbejdsmetoder og inspiration til at inddrage dans i hverdagen.
  • De voksne forbereder sig ved at se kompagniets videohilsen (som I finder under det enkelte kompagni her) og ved at fortælle om besøget og tale med børnene om temaet.

Find mere viden om dans her.

Det praktiske
Når danserne kommer på besøg hos jer, har vi brug for jeres hjælp.

Er du kontaktperson, skal du inden besøget have de sidste aftaler på plads med danserne.  Det kan f.eks. være:

  • Hvornår på dagen ankommer kompagniet?
  • Hvem tager imod dem ved ankomst?  Danserne skal have navn og telefonnummer på vedkommende – og husk at informere om eventuelle ændringer.

Pas godt på danserne
Kroppen er dansernes instrument, og vi kan hjælpe dem med at undgå skader ved at skabe de rigtige fysiske rammer for dem, når de optræder.

Her er en tjekliste til, hvad I skal være opmærksomme på:

  • Danserne skal varme op inden forestillingen, og derfor skal danselokalet være tilgængeligt på besøgsdagen mindst 45 minutter før arrangementets begyndelse.
  • Lokalet skal være opvarmet til minimum 20 grader.
  • Gulvet skal være ryddet for legetøj, borde, stole, etc.

UNDER BESØGET

Her anbefaler vi, at:

  • De voksne deltager aktivt under KORA-besøget som gode rollemodeller – eller observerer engageret, så de bagefter kan dele og bearbejde den fælles oplevelse med børnene.
  • De samme voksne deltager under hele besøget.
  • Ingen børn bliver hentet under besøget.

Tilbyd gerne kunstnerne en kop kaffe eller vand og et stykke frugt.

EFTER BESØGET

Hvordan gik det?
Både kompagniet og Dansehallerne vil rigtig gerne vide, hvordan I oplevede besøget.

Tag gerne fem minutter umiddelbart efter seancen, hvor I evaluerer besøget sammen med kompagniet.

Tal med børnene, udfyld og indsend de evalueringsskemaer, som I modtager elektronisk efter besøget.

Kommentar efter forestilling:
”Det er enestående, at danseteater er målrettet de allermindste børn, og det er en fantastisk oplevelse, som ikke ligner, hvad der ellers sker. Børnene kan få lov at være med og udtrykke sig i forhold til dansen. Nogle børn, der ellers ikke plejer at bidrage aktivt i aktiviteter var 100% med, bevægede sig og råbte. Og den ting alene ville have været nok til at give topkarakterer. Nu var der så også alt det andet.”
Pædagog, Vuggestuen Snorregården, København

Kunsten at stille åbne spørgsmål
En kunstnerisk oplevelse skal ikke altid sprogliggøres og de mindste børn vil naturligvis have svært ved at sætte ord på, hvad de har oplevet. Men erfaringer viser, at det åbner børnenes muligheder for at nuancere og dele oplevelsen med andre, når de reflekterer højt over, hvad de oplevede. Det er ikke et spørgsmål om at gætte rigtigt i forhold til, hvad oplevelsen handler om. Pointen er at give plads til de mange forskellige oplevelser og erfaringer, man som publikum naturligt vil have – at skabe et rum hvor alle oplevelser er lige gode og gyldige.

Hvordan får man så børnene til at reflektere over kunst?

Med en kropslig vinkel kan I sammen med børnene gentage nogle af de bevægelser, I oplevede.

Med en sproglig vinkel handler det som vi ser det om at stille gode, åbne spørgsmål. I kender selv bedst jeres børn – men her er nogle forslag. Husk at anerkende de svar, der kommer fra børnene.

”Hvad så I?”
Lad så mange børn som muligt få mulighed for at fortælle, hvad de så.  Vælg nogle af svarene ud, og spørg ind til dem.

”Hvordan så I, at det var det, der skete?”
Med det spørgsmål skal de begrunde deres umiddelbare oplevelse.

”Hvem så I på scenen/gulvet?”

”Hvilke bevægelser så I?”
Eventuelt fulgt op af:
”Hvad synes I, de bevægelser udtrykte/viste/fortalte?”

”Hvilke lyde hørte I?”
Og følg op med spørgsmålet:
”Hvilke oplevelser gav lydene jer?”

…gå selv videre.