En god ansøgning og et overskueligt budget gør det klart for modtagerne, hvorfor de skal vælge at støtte netop dit projekt. Herunder finder du nogle gode råd til at skrive ansøgninger og lave budgetter, så du kan fortælle den bedste mulige historie om dit projekt.

Ansøgning
Den vigtigste del af ansøgningen er projektbeskrivelsen. Hvad er det du vil, og hvorfor vil du det? Selvom du måske har tænkt din idé igennem over lang tid, så er det vigtig at huske, at det er første gang modtageren hører om den. Du skal derfor arbejde med at få den ud af hovedet og få den beskrevet så klart og præcist som muligt.

På de første tyve linjer skal du gerne have besvaret alle hv-spørgsmålene:
Hvad? – tema
Hvorfor? – motivation og relevans
Hvordan? – visuelt og fysisk
Hvem? – publikum og kunstneriske samarbejdspartnere
Hvor? – spillested/site-specifik
Hvor meget? – beløb

Efter du har besvaret disse spørgsmål, som fungerer som et resumé af ansøgningen, kan du efterfølgende uddybe enkelte pointer. En ansøgning bør ikke være længere end 1-2 A4sider og skal være så overskuelig som mulig for modtageren, det kan man eventuelt gøre ved at lave klare underoverskrifter til de enkelte afsnit.

Budget
Budgettet for et projekt skal være realistisk og udspecificeret. Når du laver et budget, er det samtidig en god mulighed for at gennemgå og overveje alle dele af projektet og den endelige produktion ned i mindste detalje. Vores skema er opbygget på den måde, at der kan slettes og indsættes linjer efter behov (tjek formlerne, så de ikke ødelægges). De lyserøde felter er til indtastning /ændring – mens de grå er formler/summer.

Vi gør opmærksom på, at dette budget ikke kan bruges, hvis man søger Projektstøtteudvalget for Scenekunst under Statens Kunstfond. De beder om, at man bruger deres modelbudget, som findes på deres hjemmeside, hvor man søger om tilskud. Vores erfaring er dog, at vores budget tjener til, at man får tænkt alle udgifterne igennem og får et overblik over alle produktionsomkostninger. De kan så efterfølgende føres over i Kunstfondens skema.

Klik her og bliv inspireret til et ansøgningsbudget til en produktion.

Aflønning og overenskomst
Der er ingen faste regler og overenskomst, når det kommer til ansættelse af koreografer og dansere mv på enkeltprojekter – men vi forsøger at følge overenskomsten indgået mellem Dansk Teater (tidligere TIO – Teatrenes Interesseorganisation) og Dansk Skuespillerforbund.
Læs mere om dette her.

CV
Det er vigtigt, at dit cv er opdateret og udførligt, og det er en god idé også at få indsamlet cv’er fra alle hovedkræfter i dit projekt. Dit cv bør maks. fylde 2-3 A4-sider med de nyeste erfaringer først. Visse steder – bl.a. hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst beder de om max en side – så det er en god ide at prioritere dit CV.

Bilag
Du kan godt vedlægge relevante bilag til ansøgningen, såsom bekræftelser på aftaler om co-produktion, samarbejdsaftaler, eventuelt lyd- eller billedfil fra tidligere projekter.