like a large animal deep in sleep Foto Marlous van der Sloot

Dansehallerne er en national platform og en ledende institution for ny koreografisk scenekunst.

Dansehallerne er et krydsfelt, hvor konventioner brydes og modstand skubbes til side til fordel for nye eventyr, tanker og udsagn gennem nutidige koreografiske performative kunstarter.
Nye perspektiver på samfundet og den menneskelige erfaring kommunikeres og realiseres gennem kunstneriske projekter. Det sker i traditionelle og alternative scenerum, i digitalt format, via pladsspecifikke events og i projekter med publikum og deltagere som medskabere.

Dansehallerne er et kreativt og inkluderende forum for de forskellige professioner indenfor koreografisk scenekunst. Dansehallerne vil gå forrest i udviklingen af nye former for møder med publikum og interaktive, skabende aktiviteter for børn, unge og ældre, og er et samlingspunkt for alle der vil opleve og deltage i processer, samtaler og debat.

Dansehallerne afholder daglig træning og giver mulighed for kunstnerisk udviklingsarbejde og repetition samt residency-forløb. Dansehallerne står bag videreuddannelse for professionelle, kurser, seminarer og støtter den forskning, som styrker præsentationen af den koreografiske scenekunst og bidrager til vidensdeling, innovation og samfundsudvikling.

Dansehallerne er en selvejende institution med driftsstøtte fra Kulturministeriet og Københavns Kommune. Hovedafdelingen holder til i Københavns hjerte, og der er en mindre afdeling i Aarhus.

Velkommen i Dansehallerne