Fortællinger som drivkraft i udvikling af lokale identiteter

”As every Periphery is its own Centre, Centriphery will give the citizens of the so-called ”periphery” a central voice in the transformation of local myths and empower them to participate in the recreation of both local identities and European narratives.” (Fra projektbeskrivelsen om Centriphery)

EU-projektet Centriphery
Dansehallerne er fra 2018-22 den danske partner i EU-projektet Centriphery, som modtager støtte fra Creative Europe-programmet til udvikling og igangsætning af kunstneriske aktiviteter mellem kunstnere og borgere rundt i de deltagende lande og i udvalgte perifere områder.

Projektet i Danmark
I Danmark flytter projektet ind i bydelen Sydhavn, i udkanten af København. I et tæt samarbejde mellem fire udvalgte kunstnere, den lokale samarbejdspartner Sydhavn Teater og sydhavnerne igangsættes aktiviteter hen over efteråret 2019, foråret og efteråret 2020. I denne periode vil den udvalgte kunstnergruppe være bosat i Sydhavnen af tre omgange.

Kunstnerne i projektet

De medvirkende kunstnere fra Danmark er koreograf, aktivist og performer Xiri Tara Noir og performer og koreograf Boaz Barkan. To internationale kunstnere inviteres fra Centriphery partner-projekterne ind i det danske projekt: performer, koreograf og instruktør Cornelia Scheuer (AT) og skuespiller Bart Bijnens (NL). De har alle stor erfaring med at inddrage og samarbejde med mennesker i kunstneriske processer.
Hør kunstnerne præsentere hinanden i videoen herunder.
Læs mere om alle kunstnerne i Centriphery på centriphery.eu

Hvordan kan kunsten være med til at skabe bro mellem fortællinger?
Sammen med lokale borgere vil det kunstneriske team og flere lokale kunstnere interagere med bydelen i løbet af projektet med ideen om en selvbærende fortsættelse.
Borgerne og deres fortællinger bliver drivkraften i undersøgelse af, hvad fortællinger gør ved os som mennesker og den måde vi er sammen på.
I tæt samarbejde med beboerne i Sydhavn kommer vi i projektet tættere på de mange lokalforankrede fortællinger, giver dem nyt liv og forsøger at genskabe nye fælles fortællinger på tværs af nyt og gammelt. Sammen med borgere og kunstnere i projektet udvikles nye steder og nye måder at mødes på, hvorfra vi kan lære fra hinanden, og nye fremtidige fortællinger om det at være sydhavner kan vokse.

Kunstnerne indtager Sydhavnen tre gange
For at styrke kendskab og relation til Sydhavenen og dens beboer vil de fire kunstnere i projektet bosætte sig i området tre gange i løbet af den periode, hvor projektet foregår.
Den første uge de ankom var 17.-21. september 2019, som blev en researchuge med titlen Kaffe på tværs af SydhavnenHer rullede de fire kunstnere, to danske og to internationale, ind i bydelen med et bord med kolbekaffe for at tage pulsen på, hvordan det er at bo i Sydhavnen og finde frem til hvilke fortællinger, der summer der.
Kunstnerne mødtes igen i Sydhavnen 17.-21. februar 2020. Her videreudviklede de koncepterne for de deltagerinddragende aktiviteter, som var planlagt til at finde sted i løbet af foråret 2020, men som blev udskudt pga. COVID-19.

Dansehallerne har som mange andre måtte aflyse eller udskyde en del af vores aktiviteter på grund af COVID-19 situationen. Det gælder også for den danske afsluttende del af Centriphery, Summende Sydhavn, som vi sammen med vores samarbejdspartner, Sydhavn Teater, har besluttet at udskyde til efteråret 2020 i perioden 27. oktober – 21. november 2020.
Her vil de fire kunstnerne invitere sydhavnerne op fra efterårspuderne og ind i nye møder og fælles kunstneriske aktiviteter.
21. november 2020 vil det bl.a. være muligt for Sydhavnerne og andre interesserede at deltage, når Summende Sydhavn afrundes med præsentationer af projektets mange aktiviteter, små udstillinger, visninger workshops og en installation af alle projektets foldede sydhavns-tudser.
Vi byder alle velkommen til en hyggelig dag.

Vi forholder os løbende til, hvad der er muligt at igangsætte ift. myndighedernes anbefalinger – derfor vil et nærmere program for perioden og det afsluttende event først blive offentliggjort, når vi ved, hvad omstændighederne tillader. Følg med på summendesydhavn.dk

Om Sydhavn – den ukuelige bydel
Sydhavn ligger i periferien af København som et gammelt arbejderkvarter, der blev bygget op omkring fortidens havneindustri. I dag er den tunge industri flyttet, og bydelen er delt af en indfaldsvej mellem en gammel og en ny del – som umiddelbart ikke har meget til fælles.
I det gamle arbejderkvarter er borgernes sammenholdskraft og solidaritet en tydelig fortælling for mange borgere, og dette kommer til at stå i kontrast til den nye del, hvor beboerne lige er flyttet ind, og hvor fortællingerne skal skabes fra bunden.

Den lokale samarbejdspartner
Sydhavn Teater er med sin stærke lokale forankring som lille storbyteater den oplagte lokale partner i projektet. Teatret arbejder allerede tæt på borgerne og kommer til at være omdrejningspunktet for igangsættelsen og forankringen af projektet. Sammen skaber Dansehallerne og Sydhavn Teater de bedste rammer for dette kunstnerdrevet og borgerinddragende projekt. 
www.sydhavnteater.dk 

To lokale ambassadører er også tilknyttet projektet. Mai Ji Pedersen og Kaj Thelander Jessen der bor henholdsvis på Sluseholmen og i Haveforeingen Kalvebod guider, inspirerer og skaber forbindelser til Sydhavnen og dens borgere. Du kan læse mere om Mai og Kaj her.  Du kan også hører Kaj fortælle om sine tidlige forventninger til projektet.
https://vimeo.com/dansehallerne

Derudover følger den danske forsker Ditte Vilstrup Holm
 også projektet i Danmark. Ditte er mag.art. i kunsthistorie og ph.d i organisationsstudier med et tværfagligt forskningsprojekt om kunst og organisering.

Dansehallerne spiller en central rolle i projektet
Som partner i projektet står Dansehallerne for udvikling, ledelse og koordinering af de danske aktiviteter sammen med Sydhavn Teater. Derudover deltager Dansehallerne i det internationale samarbejde, som også inkluderer videndeling, metodeudvikling og erfaringsudveksling på tværs af de ni lande, af kunstarter og af organisationer.

Mere om Centriphery
Ni europæiske organisationer: New Culture Foundation (BG), RIJEKA 2020 (CRO), Prin Banat (RO), Walk&Talk/Azores (PT), Festival der Regionen (AT), La Manufacture (F), Cultura Nova Festival (NL), Espoo City Theatre (FI) og Dansehallerne (DK); 18 internationale kunstnere fra forskellige discipliner, lokale kunstnere og borgere fra ni lokale regioner, arbejder i projektet tæt sammen om at skabe aktiviteter, dialoger og forestillinger, der tager afsæt i borgernes fortællinger og lokale myter. Dette sker i troen på, at kunsten og kunstnere kan være katalysatorer for at synliggøre lokale fortællinger og få nye til at vokse frem – gennem hvilke vi forhåbentlig får en større bevidsthed og bredere synspunkter på vores lokale område, os selv og hinanden. Ni Centriphery-projekter igangsættes i de medvirkende lande, der alle på forskellig vis undersøger, udvikler og indsamler nye metoder og kunstneriske praksisser til at skabe borgerinddragende og kunstnerisk drevne aktiviteter.  Læs mere om EU projektet, Centriphery.

Anna Katrine Korning er projektleder for Dansehallerne på den danske del i projektet og kan kontaktes for yderligere information / akk@dansehallerne.dk / Tlf: 3388 8004 / 6165 8064.