Fortællinger som drivkraft i udvikling af lokale identiteter

”As every Periphery is its own Centre, Centriphery will give the citizens of the so-called ”periphery” a central voice in the transformation of local myths and empower them to participate in the recreation of both local identities and European narratives.”
Fra projektbeskrivelsen Centriphery

EU-projektet Centriphery
Dansehallerne er fra 2018-22 den danske partner i EU-projektet Centriphery, som modtager støtte fra Creative Europe-programmet til udvikling og igangsætning af kunstneriske aktiviteter mellem kunstnere og borgere rundt i de deltagende lande og i udvalgte perifere regioner/områder.

Ni europæiske organisationer: New Culture Foundation (BG), RIJEKA 2020 (CRO), Prin Banat (RO), Walk&Talk/Azores (PT), Festival der Regionen (AT), La Manufacture (F), Cultura Nova Festival (NL), Espoo City Theatre (FI) and Dansehallerne (DK); 18 internationale kunstnere fra forskellige discipliner, lokale kunstnere og borgere fra ni forskellige lokale regioner, arbejder i projektet tæt sammen med om at skabe aktiviteter, dialoger og forestillinger, der tager afsæt i borgernes fortællinger og lokale myter. Dette sker i troen på, at kunsten og kunstnere kan være katalysatorer for at synliggøre lokale fortællinger og få nye til at vokse frem – gennem hvilke vi forhåbentlig får en større bevidsthed og bredere synspunkter på vores lokale område, os selv og hinanden.

Med Centriphery igangsættes ni forskellige projekter i de ni lande, der alle på forskellig vis undersøger, udvikler og indsamler nye metoder og kunstneriske praksisser til at skabe borgerinddragende og kunstnerisk drevne aktiviteter.  
Læs mere om EU projektet, Centriphery, og projektets aktiviter. 

Projektet i Danmark
I Danmark flytter projektet ind i bydelen Sydhavn, som ligger i udkanten af København. I tæt samarbejde med Sydhavn Teater og sydhavnerne vil der igangsættes aktiviteter hen over efteråret 2019 og foråret 2020. I juni 2020 vil projektet blive præsenteret for et større publikum.
Den første uge, 17.-21. september 2019 i Sydhavnen, var en researchuge med titlen Kaffe på tværs af Sydhavnen. Her rullede fire kunstnere ind i bydelen med et bord og kaffe for at tage pulsen på, hvordan det er at bo i Sydhavnen og finde frem til hvilke fortællinger, der rumsterer der.

Sydhavn – den ukuelige bydel
I periferien af København ligger Sydhavn som et gammelt arbejderkvarter, der blev bygget op omkring fortidens havneindustri. I dag er den tunge industri flyttet, og bydelen er delt af en indfaldsvej mellem en gammel og en ny del – som umiddelbart ikke har meget til fælles.

I det gamle arbejderkvarter er borgernes sammenholdskraft og solidaritet en tydelig fortælling for mange borgere, og dette kommer til at stå i kontrast til den nye del, hvor beboerne lige er flyttet ind, og hvor fortællingerne skal skabes fra bunden.

Den lokale samarbejdspartner
Sydhavn Teater er med sin stærke lokale forankring som lille storbyteater den oplagte lokale partner i projektet. Teatret arbejder allerede tæt på borgerne og kommer til at være omdrejningspunktet for igangsættelsen og forankringen af projektet. Sammen skaber Dansehallerne og Sydhavn Teater de bedste rammer for dette kunstnerdrevet og borgerinddragende projekt. 
Læs mere om www.sydhavnteater.dk 

Hvordan kan kunsten være med til at skabe bro mellem fortællinger?
Sammen med lokale borgere vil to udvalgte internationale kunstnere, to danske kunstnere og flere lokale kunstnere interagere med bydelen i løbet af projektet med ideen om en selvbærende fortsættelse.

De har alle stor erfaring med at inddrage og samarbejde med mennesker i kunstneriske processer og kommer sandsynligvis i forbindelse med projektet til at bosætte sig i området i perioden.

Borgerne og deres fortællinger bliver drivkraften i undersøgelse af, hvad fortællinger gør ved os som mennesker og den måde vi er sammen på.

I tæt samarbejde med beboerne i Sydhavn kommer vi i projektet tættere på de mange lokalforankrede fortællinger, giver dem nyt liv og forsøger at genskabe nye fælles fortællinger på tværs af nyt og gammelt. Sammen med borgere og kunstnere i projektet udvikles nye steder og nye måder at mødes på, hvorfra vi kan lære fra hinanden, og nye fremtidige fortællinger om det at være sydhavner kan vokse.
To lokale ambassadører er tilknyttet projektet – mød en af dem her, Kaj Thelander Jessen, som har været bosat i Sydhavnen siden 1978. Her fortæller han om sine tidlige forventninger til projektet.

Der er også tilknyttet en inklusionsekspert til projektet i Danmark, Gian Maria Greco fra Spanien. Desuden følger den danske forsker Ditte Vilstrup Holm
 projektet i Danmark. Ditte er mag.art. i kunsthistorie og ph.d i organisationsstudier med et tværfagligt forskningsprojekt om kunst og organisering.

Kunstnerne i projektet
De medvirkende kunstnere fra Danmark er koreograf, aktivist og performer Xiri Tara Noir, og performer og koreograf Boaz Barkan. I det danske projekt inviterer vi to internationale kunstnere fra Centriphery partnerne ind i det kunstneriske team: Cornelia Scheuer (AT), som er performer, koreograf og instruktør og skuespiller Bart Bijnens (NL).
Læs mere om kunstnerne i Centriphery her

Dansehallerne spiller en central rolle i projektet
Som partner i projektet står Dansehallerne for udvikling, ledelse og koordinering af de danske aktiviteter sammen med Sydhavn Teater. Derudover deltager Dansehallerne i det internationale samarbejde, som også inkluderer videndeling, metodeudvikling og erfaringsudveksling på tværs af de ni lande, af kunstarter og af organisationer.

Anna Katrine Korning er projektleder for Dansehallerne på den danske del i projektet og kan kontaktes for yderligere information / akk@dansehallerne.dk / Tlf: 3388 8004 / 6165 8064.