”As every Periphery is its own Centre, Centriphery will give the citizens of the so-called ”periphery” a central voice in the transformation of local myths and empower them to participate in the recreation of both local identities and European narratives.”
Fra projektbeskrivelsen til Creative Europe.

Dansehallerne er fra 2018-22 den danske partner i EU-projektet Centriphery. Projektet modtager støtte fra Creative Europe-programmet med 1.066.000 € til udvikling og igangsætning af kunstneriske aktiviteter mellem kunstnere og borgere rundt i de deltagende lande og i udvalgte lokale regioner.

Ni europæiske organisationer, 18 internationale kunstnere fra forskellige discipliner, lokale kunstnere og borgere, arbejder i projektet tæt sammen om at skabe deltagerinddragende workshops, events og forestillinger, der tager afsæt i lokale myter og fortællinger. Dette sker i ønsket om at skabe bro til fremtiden og give plads til at skabe nye fortællinger.

Borgerne i centrum
Projektet starter hos borgerne, hvor de inviteres med til at undersøge, hvilke myter og fortællinger der er særlige hos dem, og hvilke de ønsker at genskabe med kunsten som katalysator.

De internationale kunstnere kommer fra forskellige kunstneriske discipliner og arbejder sammen på tværs i kunstneriske teams. Dansehallerne har valgt to kunstnere med stor erfaring i at inddrage borgere i kunstneriske processer, og som har stor interesse i at undersøge nye måder at invitere borgere til samskabelse.

Fra Danmark indgår Xiri Tara Noir og Boaz Barkan i projektet, og de skal ud over varetage aktiviteter i Danmark også deltage i kunstneriske teams i de andre lande gennem de næste fire år.

Dansehallerne spiller en central rolle i projektet
Som partner i projektet står Dansehallerne for udvikling, ledelse og koordinering af de danske aktiviteter sammen med den danske regionale partner. Derudover deltager Dansehallerne i det internationale samarbejde som også handler om videndeling, metodeudvikling og erfaringsudveksling.

Vi glæder os til at komme i gang med projektet og arbejde sammen med både internationale og lokale partnere. Vi ser projektet som en naturlig fortsættelse og videreudvikling af vores overordnede indsats, med at udforske og afprøve nye måder at møde borgere på i deltagerinddragende aktiviteter rundt i Danmark og Europa.

Anna Katrine Korning er projektleder for Dansehallerne på den danske del i projektet og kan kontaktes for yderligere information / akk@dansehallerne.dk / Tlf: 3388 8004 / 6165 8064