Fortællinger som drivkraft i udvikling af lokale identiteter

”As every Periphery is its own Centre, Centriphery will give the citizens of the so-called ”periphery” a central voice in the transformation of local myths and empower them to participate in the recreation of both local identities and European narratives.” (Fra projektbeskrivelsen om Centriphery)

EU-projektet Centriphery
Dansehallerne er fra 2018-22 den danske partner i EU-projektet Centriphery, som modtager støtte fra Creative Europe-programmet til udvikling og igangsætning af kunstneriske aktiviteter mellem kunstnere og borgere rundt i de deltagende lande og i udvalgte perifere områder.

Projektet i Danmark
I Danmark flyttede projektet ind i bydelen Sydhavn, i udkanten af København. I et tæt samarbejde mellem fire udvalgte internationale kunstnere, den lokale samarbejdspartner Sydhavn Teater og sydhavnerne igangsattes aktiviteter hen over efteråret 2019, foråret og efteråret 2020.

Kunstnerteam i Sydhavnen tre gange
For at styrke kendskab og relation til Sydhavnen og dens beboer var fire kunstnere i projektet bosat i området tre gange i løbet af den periode, hvor projektet fandt sted.
Den første uge var 17.-21. september 2019, som blev en researchuge med titlen Kaffe på tværs af SydhavnenHer rullede de fire kunstnere, to danske og to internationale, rundt i bydelen med et mobilt bord med kolbekaffe for at møde sydhavnerne og tage pulsen på, hvordan det er at bo i Sydhavnen og få kendskab til hvilke fortællinger, der summer der.
Kunstnerne mødtes igen i Sydhavnen 17.-21. februar 2020. Her videreudviklede de koncepter for de deltagerinddragende aktiviteter.
Tredje og sidste residency skulle have fundet sted i juni 2020. Dog måtte Dansehallerne som mange andre udskyde aktiviteter der på grund af COVID-19 situationen. Det blev belsuttet sammen med den lokale samarbejdspartner, Sydhavn Teater,  at udskyde det sidste del af projektet til efteråret,  26. oktober – 21. november 2020.

Summende Sydhavn – tredje og afsluttende del af projektet 
Det kunstneriske borgerinddragende projekt i Sydhavnen, fik en afsluttende periode 26. oktober – 21. november 2020 under titlen Summende Sydhavn.
Med en farverig campingvogn som mobilt centrum bevægede et kunstnerteam sig rundt til udvalgte spots i Sydhavnen på lørdage i perioden. Med campingvognen og et telt som ramme blev sydhavnerne inviteret til at deltage i kunstneriske aktiviteter med det formål at hylde fællesskabet, fortællinger og mangfoldigheden i bydelen.

Sydhavnerne blev inviteret til åbne origami-workshops i og omkring den farverige campingvognen og til at deltage i at folde titusind sydhavns-tudser og dermed bidrage til skabelsen af installationen “tudsevognen” med et magisk univers af tusindvis af foldede  tudser sammen med kunstnerne bag idéen.
Sydhavnerne kunne desuden undervejs i projektet byde ind med egne fortællinger om og fortolkninger af deres bydel og deltage i diverse workshops, der fandt sted under projektet Summende Sydhavn. Man kunne eksempelvis være en del af site-specific historier, deltag i selvforsvar-workshop for kvinder og være med til at skabe fortællende 3D minilandskaber. Der var også workshops som var henvendt til udvalgte som eksempelvis bevægelses-workshop for elever i den lokale specialskole, Strandparkskolen. Det var såvel lokale kunstnere som det gennemgående kunsternesteam på fire, der tilbød diverse inddragende aktiviteter.
Se mere om alle aktiviteter under projektet her.

Kulmination lørdag 21. november 2020
Et stort dagsprogram med udstillinger af filmiske sydhavns-fortællinger, tekster, minilandskaber, dans, poesi, debat og tusindvis af foldede sydhavns-tudser afrundede projektet Summende Sydhavn lørdag 21. november kl. 11-16. De deltagerinddragende aktiviteter og oplevelser fandt sted i og omkring pavillonen ved Karens Minde Kulturhus i Sydhavnen. En masse sydhavnere kiggede forbi og deltog i programmet – tak til alle der var med til at gøre det til en festlig afrunding af en måned der har summet af aktiviteter i Sydhavnen.
Tudsevognen er forsat at finde ved Sydhavn Teater og Karens Minde Kulturhus – og vi håber sydhavnerne forsat vil mødes om at folde tudser – for man kan folde hvor som helst og når som helst sammen med alle, store som små.
Undervejs blev projektet præsenteret og dokumenteret på denne side: summendesydhavn.dk

BAGGRUND for projektet
Kunstnerne i projektet

De medvirkende kunstnere fra Danmark er koreograf, aktivist og performer Xiri Tara Noir og performer og koreograf Boaz Barkan. To internationale kunstnere inviteres fra Centriphery partner-projekterne ind i det danske projekt: performer, koreograf og instruktør Cornelia Scheuer (AT) og skuespiller Bart Bijnens (NL). De har alle stor erfaring med at inddrage og samarbejde med mennesker i kunstneriske processer.
Hør kunstnerne præsentere hinanden i videoen herunder.
Læs mere om alle kunstnerne i Centriphery på centriphery.eu

Hvordan kan kunsten være med til at skabe bro mellem fortællinger?
Sammen med lokale borgere har det kunstneriske team og flere lokale kunstnere interageret med bydelen i løbet af projektet.
Borgerne og deres fortællinger har været drivkraften i undersøgelse af, hvad fortællinger gør ved os som mennesker, og den måde vi er sammen på. I tæt samarbejde med beboerne i Sydhavn var det projektets formål at komme tættere på de mange lokalforankrede fortællinger, give dem nyt liv og forsøge at skabe nye fælles fortællinger på tværs af nyt og gammelt. Sammen med borgere og kunstnere i projektet blev der udviklet nye måder at mødes på, hvorfra vi kan lære fra hinanden, og nye fremtidige fortællinger om det at være sydhavner kan vokse.

Om Sydhavn – den ukuelige bydel
Sydhavn ligger i periferien af København som et gammelt arbejderkvarter, der blev bygget op omkring fortidens havneindustri. I dag er den tunge industri flyttet, og bydelen er delt af en indfaldsvej mellem en gammel og en ny del – som umiddelbart ikke har meget til fælles.
I det gamle arbejderkvarter er borgernes sammenholdskraft og solidaritet en tydelig fortælling for mange borgere, og dette kommer til at stå i kontrast til den nye del, hvor beboerne lige er flyttet ind, og hvor fortællingerne skal skabes fra bunden.

Den lokale samarbejdspartner
Sydhavn Teater er med sin stærke lokale forankring som lille storbyteater den oplagte lokale partner i projektet. Teatret arbejder allerede tæt på borgerne og kommer til at være omdrejningspunktet for igangsættelsen og forankringen af projektet. Sammen skaber Dansehallerne og Sydhavn Teater de bedste rammer for dette kunstnerdrevet og borgerinddragende projekt. 
www.sydhavnteater.dk 

To lokale ambassadører er også tilknyttet projektet. Mai Ji Pedersen og Kaj Thelander Jessen der bor henholdsvis på Sluseholmen og i Haveforeingen Kalvebod guider, inspirerer og skaber forbindelser til Sydhavnen og dens borgere. Du kan læse mere om Mai og Kaj her.  Du kan også hører Kaj fortælle om sine tidlige forventninger til projektet.
https://vimeo.com/dansehallerne

Derudover har den danske forsker Ditte Vilstrup Holm
 også fulgt projektet i Danmark. Ditte er mag.art. i kunsthistorie og ph.d i organisationsstudier med et tværfagligt forskningsprojekt om kunst og organisering.

Dansehallerne spiller en central rolle i projektet
Som partner i projektet står Dansehallerne for udvikling, ledelse og koordinering af de danske aktiviteter sammen med Sydhavn Teater. Derudover deltager Dansehallerne i det internationale samarbejde, som også inkluderer videndeling, metodeudvikling og erfaringsudveksling på tværs af de ni lande, af kunstarter og af organisationer.

Mere om Centriphery
Ni europæiske organisationer: New Culture Foundation (BG), RIJEKA 2020 (CRO), Prin Banat (RO), Walk&Talk/Azores (PT), Festival der Regionen (AT), La Manufacture (F), Cultura Nova Festival (NL), Espoo City Theatre (FI) og Dansehallerne (DK); 18 internationale kunstnere fra forskellige discipliner, lokale kunstnere og borgere fra ni lokale regioner, arbejder i projektet tæt sammen om at skabe aktiviteter, dialoger og forestillinger, der tager afsæt i borgernes fortællinger og lokale myter. Dette sker i troen på, at kunsten og kunstnere kan være katalysatorer for at synliggøre lokale fortællinger og få nye til at vokse frem – gennem hvilke vi forhåbentlig får en større bevidsthed og bredere synspunkter på vores lokale område, os selv og hinanden. Ni Centriphery-projekter igangsættes i de medvirkende lande, der alle på forskellig vis undersøger, udvikler og indsamler nye metoder og kunstneriske praksisser til at skabe borgerinddragende og kunstnerisk drevne aktiviteter.  Læs mere om EU projektet, Centriphery.

Anna Katrine Korning er projektleder for Dansehallerne på den danske del i projektet og kan kontaktes for yderligere information / akk@dansehallerne.dk / Tlf: 3388 8004 / 6165 8064.