Hvad er et liv uden fællesskaber, bevægelse, leg og fantasi?
Hvad er et liv uden fordybelse, selvdisciplin og samarbejde?
Hvad er en barndom uden kunst?

Vi mener, at kunst tilbyder unikke erfaringsrum at spejle og bearbejde livets mange facetter i. Dans og koreografi er som kunstart således også indgang til magiske øjeblikke, til en anden form for livserfaringer og til møder med nye perspektiver på verden og måder at være i verden på.
I Dansehallerne arbejder vi for at skabe berigende møder mellem professionelle kunstnere og børn og unge.
Dansehallerne udvikler og formidler aktiviteter, som inddrager publikum og deltagerne i kunstneriske processer og præsenterer dans som en udfordrende og nyskabende kunstart.

En film om koreografi
Dansehallerne ønsker at skabe større forståelse for koreografisk scenekunst og har derfor lavet  filmen Hugo, Bertil og Samuel – en film om koreografi, som ligger her til højre på siden. Filmen kan ses af alle, men henvender sig primært til elever og deres lærere fra 4. -6. klasse.

Dans for Børn
En landsdækkende ordning, som sender dansekompagnier på besøg i børnehaver og skoler for at vise en forestilling og lave et danselaboratorie med deltagerne. Danserne giver på 90 min. børnene en smagsprøve på dans som kunstart og som en aktiv måde at bruge kroppen på.
Læs mere på dansforborn.dk
Kontakt: Unne Loa Jensen

Dansehallerne vil fra august 2019 med konceptet KORA leverer en palet af kvalificerede, relevante og inspirerende dansebesøg på institutioner, hvor små teams af professionelle kunstnere møder børn og unge og deres voksne i medskabende forestillinger. KORA har kunsten som hjerte og tager afsæt i Dansehallernes overbevisning om, at børn og unge har krav på og behov for at møde den i deres hverdag.

Kulturpakker
Ordningen Dans for Børn indgår i det tværkunstneriske, strategiske samarbejde med Levende Musik i Skolen og Teatercentrum om at tilbyde professionelle kunstoplevelser for skolebørn i Danmark. I samarbejdet udvikles og igangsættes konkrete tiltag, som henvender sig til landets kommuner. Læs mere på kulturpakker.dk.
Se film her:

Åben Skole i Københavns Kommune
Åben skole-portalen i Københavns Kommune arbejder for at skabe forbindelse mellem folkeskolen og kultur- og foreningsliv, og dermed give alle skoleelever mulighed for oplevelser med kunst og kultur. Dansehallerne deltager med danseworkshops, der blandt andet fokuserer på trivsel og relationer i klassen. Læs mere på Åben skole.