Dans din Nabo – skoleprojektet

I dette Dans din Nabo-skoleprojekt kommer en professionel danser og arbejder med klassen hver dag i en hel uge. Projektet sætter fokus på fortællinger gennem bevægelse og det at være sammen på nye måder. Forløbet sluttes af med en visning, som har karakter af fællesdans, hvor både klassen og deres publikum er aktive.

Velkommen til en uge, hvor man danser i en andens sko – en nabos, en klassekammerats.
Deadline for tilmelding er 28. februar 2018!


Arbejde med koreografi og materiale
I mødet mellem skoleklasser og kunstnere genfortæller eleverne deres personlige historier gennem dansens perspektiv og omformer personlige oplevelser til en række bevægelser og danse ud fra forskellige opgaver som fx  ”Husk tilbage på en oplevelse, du har haft og find tilbage til, hvordan den kunne mærkes i kroppen.”

Kunstnerne bruger elevernes erindringer som afsæt for at skabe dansesekvenser sammen med eleverne, og dansen bliver en kunstnerisk motor for bl.a. at genskabe samværet i klassen.

Visning
På projektets sidste dag møder en publikumsklasse op sammen med den klasse, der har haft workshoppen, i en sal på skolen. De danner makkerskab på tværs af klasserne. Alle får udleveret kort med beskeder på, som tager afsæt i ugens arbejde. Makkerparrene læser, hvad der står på kortene og fortolker det.  Det kan fx være: Du lukker øjnene, og din makker fører dig rundt i salen ganske langsomt, indtil musikken stopper.
De løber, drejer rundt og lader sig falde. I løbet af visningen fyldes salen af dansende bevægelser, båret af de møder og danse, som udfolder sig mellem deltagerne. Man danser med/som/omkring sine skolekammerater.

Mål

  • Eleverne udfordres til, i dialogisk form, at fortælle dele af deres egen historie, i fællesskab med klassekammeraterne.
    • Eleverne stimuleres til at agere over for andre med rummelighed og forståelse.
    • Eleverne møder, mærker og arbejder med dans og koreografi og oplever, at de har mulighed for at skabe et nuanceret og æstetisk udtryk – hver især og i fællesskab.
    • Eleverne inspireres til at udvide deres bevægelsesrepertoire og bevidsthed om kroppens udtryksmuligheder.
    Se desuden bilag 1 med eksempler på, hvordan projektet kan relateres til Fælles Mål.

Målgruppe
5.-  9. kl. (én klasse pr. forløb/projektuge)

Struktur & tidsplan
Projektuge
Projektugen afvikles i efteråret 2018 på følgende måde:
Mandag – torsdag (4 x 6 lektioner) Koreografisk arbejde med klassen og udvikling af dansemateriale
Fredag (1 x 6 lektioner) Forberedelse og visning af forestilling. En anden klasse deltager som publikum.
Klassen deltager i hele projektugen med den samme lærer.

Lærerworkshop
Projektet indledes med en 3-timers workshop / infomøde for lærere. Workshoppen henvender sig både til dem, der deltager i projektet og til andre interesserede. Deltagerne introduceres af danseren og for ugens program, samt et undervisningsmateriale om projektets koreografiske principper, de kan benytte efterfølgende i deres eget arbejde.

FAKTA

Skoleprojektet er udviklet med afsæt i forestillingen Dans din Nabo, hvor kunstnergruppen hello!earth arbejder med måder at dele erindringer med sin ”nabo” på. Det har i 2017/18 med stor succes været udbudt på skoler i Århus og Favrskov, og i 2018/19 tilbydes det i Århus og København.

STED
Projektet afvikles på skolen i en bevægelsessal (eller i en sal tæt på skolen) med god plads og et ordentligt musikanlæg (inkl. iPodtilslutning). Bevægelsessalen skal være ren og ryddelig og med affjedrende gulv.

PRIS
1.000 kr. pr. klasse.
Denne lave pris er beregnet ud fra, dels at der kommer støtte fra Huskunstnerordningen, dels at hhv. Børnekulturhuset i Århus kommune og Københavns kommune støtter skolernes deltagelse.
Desuden afsætter skolen tid til, at mindst én lærer pr. klasse deltager i projektet hele ugen, samt til den forudgående lærerworkshop.

INTERESSERET?
Man tilmelder sig til at være med-ansøger til Statens Kunstfonds Huskunstnerordning. Støtte herfra er en forudsætning for, at projektet gennemføres. Svar fra Huskunstnerordningen forventes primo juni 2018.
Skriv til Dansehallerne, hvilken klasse, I som skole tilmelder, sammen med en bekræftelse fra skolens ledelse om, at I er engagerede og kan afsætte lærertid til projektet.
Der er et begrænset antal pladser til reduceret pris i projektet – tildeling sker efter først til mølle-princippet.

Deadline for at melde sig som medansøger er den 28. februar 2018.

Bilag til Dans din Nabo  – Skoleprojekt

TILMELDING
(Århus) Ulla Gad: uga@dansehallerne.dk tlf 3388 8003
(København) Anna Katrine Korning akk@dansehallerne.dk tlf. 3388 8004