Alter Ego
Dans i børnehaver
D.A.N.S.

Projektidéer

 

Vi har gennem årene udviklet en række danseprojekter, som rigtig mange børn og unge i hele landet har deltaget i med stor succes. Projekterne udvikler vi i samarbejde med partnere, som oftest en kommune og/eller institution. Vi indgår i samarbejdet med stor ekspertise i projektudvikling, koordination og formidling. Dansehallerne arbejder i sådanne projekter med finansieringsmodeller, støttet fra private fonde eller offentlige puljer.

Nedenfor er en række eksempler på projekter, som både i øjeblikket skaber og tidligere har skabt dans og danseglæde mange steder i landet.

 

Hvis du er interesseret i eller har spørgsmål til projekterne, så kontakt Dansehallerne.

Vi udvikler også gerne forløb med dans målrettet andre grupper, som for eksempel ældre i aktivitetscentre /plejehjem, grupper med specielle udfordringer etc.

 

Læs mere om de projekter, I allerede i dag kan blive en del af under få dansebesøg.

 


 

Igangværende projekter


 

Kreative børn

Dansehallerne tilbyder endags- og todages- workshops til skoler og i 12 kommuner i Kulturaftalen i region Hovedstaden. Danseforløbene taler direkte til institutionernes læreplaner og bidrager til nye måder at forstå, udtrykke og behandle temaer på. Er du interesseret i mere info om projektet, kan du læse mere her eller kontakte Anna Katrine Korning

  

Dans i skolen Københavns kommune

Dansehallerne har for skoleåret 2013/2014 et projektforløb på Tove Ditlevsens Skole, hvor fire 0. Klasser har dans på skemaet i et halvt år og på Engskolen, hvor alle årgange på skolen igennem skoleåret møder dansen enten på skolen eller i et intensivt workshop forløb i Dansehallerne. Er du interesseret i et projekt på din skole, er du velkommen til at kontakte Susanne Frederiksen 

 

Andre projekter


 

Dans i børnehaverne

Børnehaver kan få besøg af en professionel danser, som vil være med til at sætte kroppen, sanserne og fantasien i gang. En sjov og lærerig oplevelse, som giver mulighed for at udforske alt det kroppen kan, og blive klogere på sig selv og hinanden. Læs beskrivelser og evalueringer fra tidligere projekter:

 

"Tag på danseoplevelser med professionelle dansere" (2010/11) (PDF)

Evaluering fra "Tag på danseoplevelser med professionelle dansere (2010/11) (PDF)

"Gudedans" (2007) (PDF)

 


 

Dans i skolen
 Dansen faciliterer en anderledes form for læring, idet dansen både er æstetisk og fysisk. Samtidig er der rig mulighed for at analysere og udfordre sine kropslige kompetencer.

Dans er derfor en oplagt mulighed for at arbejde med anderledes læringsstrategier.

 

Københavns Kommune har 1998-2012 haft dansekunstnere fra Dansehallerne ude på skolerne i kommunen i halvårlige forløb. Alle af disse forløb blev koblet til den professionelle scene, således at de deltagende skoleelever har besøgt og optrådt på scenen i Dansehallerne. Kontakt Susanne Frederiksen for mere info.

 

Lisbjergskolen i Århus har dannet ramme om det treårige udviklings- og forskningsprojekt "Dans i skolen – æstetiske læreprocesser og demokratisk dannelse". I den forbindelse er forskningsrapporten Dans i skolen (PDF) kommet på gaden, som byder på mange gode perspektiver på dans i skolen.

 


 

Forestillings-/koreografiske projekter

"SACRE", "Dans8" og "Alter Ego – jeg gider ikke være en anden", er alle eksempler på intensive danseforløb, som udfordrer deltagerne fysisk og mentalt. De arbejder i æstetiske processer, lærer nye kropslige udtryksmåder, som for mange af dem flytter grænser, åbner deres øjne for en ny verden og giver bedre kropsfornemmelse. Alle projekterne genererer et færdigt produkt, som vises for et publikum.

 

SACRE

Et unikt forestillingsprojekt, hvor 8 skoleklasser fra Sjælland deltog i workshops gennem skoleåret 2012/13 med professionelle musikere fra Sjællands Symfoniorkester og danseformidlere fra Dansehallerne. Kulminationen var tre forestillingsdage på Østre Gasværk med både skoleelever og professionelle dansere fra Dansk Danseteater på scenen, akkompagneret af Symfoniorkestret der spiller” Le sacre du printemps”. 
Se fotos fra forestillingen

Projektbeskrivelse Dans8 (PDF) og evaluering Dans8


Evaluering Alter Ego – jeg gider ikke være en anden (PDF)

 


 

Gymnasieprojektet D.A.N.S.
 
D.A.N.S. er et danseprojekt målrettet gymnasiets idrætsundervisning. Elever og lærere får med projektet besøg af en
professionel danser, som giver en personlig og praktisk indføring i dansens arbejdsmetoder og -processer.
Projektet udfordrer eleverne på deres kreative evner og skabende virksomhed, og de introduceres for danseteknik.
Idrætslærerne tilbydes en workshop som en opkvalificering med dans og indføring i det forestående projekt.

 Dansehallerne København    •    Pasteursvej 20 (scenerne)    •   DK-1799 København V
Dansehallerne Aarhus    •    Frederiks Allé 20B    •    DK-8000 Aarhus C