Foto: Hanna Reidmar

The Artists Research Lab and Residency Programme

I Dansehallernes har vi siden starten af 2009 tilbudt residency for kunstnere i form af adgang til lokaler og visse støttefunktioner. Men behovet i branchen er betydelig større end som så.

I samarbejde med kunstnere, forskere og institutionelle partnere i Danmark og i andre lande, arbejder vi nu intensivt på udviklingen af et nyt internationalt program, som vi kalder The Dansehallerne Artists Research Lab and Residency Programme. Det forventes at være klart i starten af efteråret 2018 i forbindelse med indflytningen i Kedelhuset, Carlsberg Byen i København.

The Dansehallerne Artists Research Lab and Residency Programme skal tilbyde  forskningsresidency, produktionsresidency samt et mentorprogram for unge kunstneres etablering. Programmet kobles til den forskningsplatform, som blev etableret i 2016, da vi arrangerede vor første internationale forskningskonference, en seminarrække og møder for kollegial diskussion og udvikling.

Der er et stort behov for muligheder for fordybende processer, metodeudvikling og forskning indenfor koreografiområdet. Det nye program skal bidrage til udvikling af kundskaber, tværdisciplinær interaktion og dermed bedre forestillinger og dialoger med vort voksende publikum.